menu

Grootste overgangsperiode
in de ontwikkeling van de mensheid

Verwandschap Perzische en Joodse cultuur

Trage die Sonne auf der Erde!
Du Mensch bist zwischen Licht
und Finsternis gestellt.
Sei ein Kämpfer des Lichtes!
Liebe die Erde!
In einen leuchtenden Edelstein
verwandle die Pflanzen,
verwandle die Tiere,
verwandle dich selbst.

Altpersischer Spruch

De Joodse religie heeft verwandschap met de Perzische godsdienst van het zonnewezen Ahura Mazdao verkondigd door Zarathustra. In het Tweestromenland is vanaf 1200 tot 400 v. Chr. de kennis van de sterrenhemel ontwikkeld. Het Joodse eengodendom staat heel ver af van de Babylonische veelgoderij, van hun hierarchie van goden en de Babylonische offerhandelingen om de voortekens van de goden te weten te komen.

Perzen, Egyptenaren en Joden hebben nauwelijks iets, of helemaal niets, bijgedragen aan de kennis van de sterren en de planeten. Bij de Perzen en de Joden was er eveneens geen opbloei van de astrologie. In tegendeel, afgoderij paste niet binnen hun monotheïstische godsdienst.

Er is geen historische overlevering bekend van het bezoek van de drie koningen aan Herodes in Jeruzalem. Hoewel het binnen de Panbabylonische visie een vanzelfsprekendheid was dat de Magiërs uit Babylonië kwamen, blijkt uit niets dat Chaldeïsche mathematici met geschenken het kind zijn gaan aanbidden. Zie

Perzische priesters en koningen waren innerlijk verbonden met de wijsheid van Zarathustra. Zij keken vooruit naar nieuwe ontwikkelingen en hadden een weten van de komst van een bijzondere geboorte.

De tegenstelling van het het kwade
en het goede, het schenken

Mattheüs beschreef in het begin van de Evangeliën over Wijzen uit het oosten die de voortekens van de geboorte van een goddelijk wezen in een aards lichaam konden lezen.

Koning Herodes heeft ten tijde van de geboorte van het Mattheüs-kind geleefd. Hij stierf 1 v. Chr., waarschijnlijk op Shebat 2, op 28 januari 1 v. Chr.

Verschillende overleveringen doen vermoeden dat op Tebeth 9 in het jaar 1 v. Chr, op 6 januari 1 v. Chr, Jezus uit de stam van koning Salomon geboren was. De aanbidding door drie magiërs van "de nieuw koning" in Bethlehem is alleen in het evangelie volgens Mattheüs beschreven.

Zijn inhoudrijke beeldentaal vertelt de tegenstelling van het het kwade en het goede, de komst van Christus en het schenken door de Magiërs uit het cultuurlijke Ochtenland. Voor de gehele mensheid begint een nieuwe ontwikkelingsfase. Deze geestelijke waarheid beschreef de evangelist.

Of de Magiërs uit het Ochtendland in levende lijfe het pasgeboren kind begroet hebben, werd tijdens dit onderzoek tot nieuwe vraag.

"Myrrh ... the most prophetic of all"

Aardse substanties, goud, wierook en mirre, zijn aan het mensenkind geschonken

"As gifts, they bear earthly substances: gold, frankincense and myrrh. In this action a meaning is concentrated which many words could not have compassed.

In the gold, they express qualities of the thinking, into which the One whom they honour will grow; in the incense, qualities of feeling; in the myrrh, qualities of his will.

But they acknowledge too: We can not enkindle in humanity, in sufficient measure, the qualities for which these substances stand. Only the Bringer of Grace is able to renew them."

Bron: Adam Bittleston: Epiphany, Chapter 1 in The Spirit of the Circling Stars, Human Needs and Cosmic Answers, The Christian Community Press, London, 1975 (Floris Books)

"Today we need to learn again that healing is not just a technique, the repair of a faulty machine, but an art calling for the use of every power that man has.

The relation between healing and the Mysteries of Initiation must be found again.

The gold of pure wisdom, the incense of quiet devotion and the myrrh which carries the patient will of the healer all show themselves as essential in a Christian way of initiation."

Bron: Adam Bittleston: Chapter IV in The Spirit of the Circling Stars, Human Needs and Cosmic Answers, The Christian Community Press, London, 1975 (Floris Books)

Home · contact · Stichting Een Klaar Zicht © 1995 - 2021