menu


De koe "kroont" haar verzorgster (Bente Pünther, Noorwegen)

.... wederzijds geven en nemen ...

... de "nieuwe kosmos": zonnewarmte en zonnelicht in de mens ...

"Een zonne-landbouw"

Een impuls van de biologisch-dynamische landbouw is het ontwikkelen van een vernieuwde, bewuste omgang met de levende natuur en de vier seizoenen.

Op deze website is veel te vinden over de twaalf zonnekwaliteiten in het jaarverloop en het jaarverloop als sleutel tot inzicht in voedingskwaliteiten.

Jochen Bockemühl heeft veel goetheanistisch onderzoek verricht naar "de plant in het jaarverloop - het jaarverloop in de plant". Hij ontwikkelde nieuwe inzichten in de voedende eigenschappen van planten.

In de biologisch-dynamische landbouw zijn de preparaten, die Rudolf Steiner in de Landbouwcursus (Pinksteren 1924) aan de landbouwers gegeven heeft, een "openbaar geheim".

Meerdere preparaten worden in september gemaakt en ingegraven; ze blijven tot omstreeks Pasen in de grond. Het hoornmestpreparaat overwintert in de grond, het hoornkiezelpreparaten daarentegen overzomert in de grond. Geheel andere zonnekwaliteiten zijn werkzaam.

"Rudolf Steiner thematisiert das Sonnenwirken im Irdischen,
wie es sich im Jahreslauf vor allem
in der Polarität von Winter und Sommer darstellt.

Auf dieses polarische Wirken gründet die Methodik
der Herstellung der biologisch-dynamischen Präparate,
deren düngende Wirkung in der Erschließung
neuer Entwicklungspotenziale in der Stoffeswelt,
in der "Belebung des Festen, Erdigen selber"
und damit im Werden der Erde und des Menschen ingesamt
zu suchen ist."

Manfred Klett, 16 juni 2012 in "Das Goetheanum", zie "Leserbriefe in "Das Goetheanum", März - Juli 2012".


Produkten van de biologische-dynamische landbouw zijn internationaal te herkennen aan het merknaam Demeter en dit logo

Een gezonde en voorspoedige ontwikkeling van de BD-landbouw wordt door tegenstand van buitenaf en ook door vaagheden en gedoe binnen de eigen gelederen geremd. Verouderde astrologische hypotheses, die gebaseerd zijn op een totaal andere zienswijze dan die van Rudolf Steiners' Landbouwcursus, hebben de aandacht afgeleid van het zelf waarnemen van de ontwikkeling van de planten in hun omgeving, de intieme wisselwerkingen tussen het leven in de bodem, het leven van planten, struiken en bomen, het leven van de kudde koeien, de varkens, kippen, bijen, vogels enz.

Een geschoolde blik op de processen en organismen van het eigen bedrijf ligt ten grondslag aan het dagelijkse doen en laten, niet starre astrologische schema's die ook nog eens niet te begrijpen zijn. Maria Thun is begonnen met de maan-zaaikalender, de kosmosagenda, tegenwoordig worden er vele varianten te koop aangeboden.

Zie voor de Nederlandse situatie "Een levende, schema-vrije Biologisch-Dynamische Landbouw"

De Nederlandse Vereniging voor Biologisch-Dynamische Landbouw en Voeding stelt het boekje "Het landbouwbedrijf als individualiteit" beschikbaar. Deze is geschreven door Martin Pfeiffer (1903-1987).

M-Pfeiffer-lanbouwbedrijf-als-individualiteit.pdf


Het hoofdstuk "Verdieping" zal tzt uitgebreid worden met voordrachten van Elisabeth Vreede, die ze hield op de jaarlijkse Landwirtschaftliche Tagung am Goetheanum in Dornach, Zwitserland. En ook met artikelen van haar die de ontwikkeling van de BD-landbouw een flinke stap vooruit zouden kunnen geven.

Home · contact · Een Klaar Zicht © 1995 - 2022