menu

Pasen tussen 22 maart en 25 april

De vroegst mogelijke datum van Pasen is 22 maart (21 maart is op een zaterdag, volle maan op 21 maart).

Dit was in 1598, 1693, 1761 en 1818.

Komende vroegst mogelijke Paasfeest: in 2285, 2353, 2437, 2505 en 2972.

Paaszondag op 23 maart (21 maart is op een vrijdag, volle maan op 21 of 22 maart) was in 1636, 1788. 1845, 1856 , 1913 (volle maan op zaterdag 22 maart) en 2008 (volle maan op vrijdag 21 maart).

Komende (bijna) vroegst mogelijke Paasfeest: in 2160, 2228, 2380, 2532, 2600 en 2752

Pasen op 24 maart is zeer zelden:1799 en 1940.
Eerstvolgende is in 2391.

De laatst mogelijke datum voor Pasen is 25 april.

De volle maan is op 20 maart, de eerste volle maan van de lente is op zondag 18 april zodat Pasen pas op 25 april valt.

Dit was in 1666, 1734, 1886, 1943. Eerstvolgende is in 2038.

Pasen valt op de eerste zondag na de eerste volle maan van de lente. Een cyclisch berekende volle maan op 21 maart geldt als paasvollemaan. Een vroegere volle maan telt niet mee, ook al begint dat jaar de lente op 19 of 20 maart.

Indien de eerste volle maan van de lente op een zondag valt, wordt Pasen de daarop volgende zondag gevierd. De maan is dan op Paaszondag wel afnemend en er wordt voorkomen dat de maan op Paaszondag verduisterd is.

De tabel met de Paasdata voor de periode 1583-3000 is overgenomen uit de website van de Koninklijke Sterrenwacht van België. Of zei de webpagina.

De data van veel Christelijke feestdagen
zijn gerelateerd aan de Paasdatum

De website van de Koninklijke Sterrenwacht van België geeft voor de periode 1583 - 2600 ook

de data voor aswoensdag, Hemelvaart en Pinksteren

"Wie vanaf Pasen wil terugrekenen naar Aswoensdag, moet er rekening mee houden dat in de zogenaamde veertigdagentijd (de vasten) de zondagen niet meetellen als vastendagen en men bijgevolg 46 dagen moet terugtellen. Pinksteren, dat oorspronkelijk 50 dagen na Pasen viel, wordt nu door de Christenen op de zevende zondag na Pasen gevierd."

Bron: https://www.astro.oma.be/GENERAL/INFO/nli006b.html

Veel meer kerkelijke feestdagen zijn gerelateerd aan de Paaszondag!

Zoek op de website van Rob van Gent naar de webpagina "Christian Feast Days Dependent on Easter Sunday"

via het linkermenu II Easter / Passover Calculator, aldaar staat rechtsboven de gezochte link

Days Dependent on Easter Sunday

Home · contact · Stichting Een Klaar Zicht © 1995 - 2021