menu

Voorspelkunde in Tweestromenland

De leverschouw

Ten westen van Perzië lag Mesopotamië, nu Irak. Volgens de overleveringen bestonden daar voor de zondvloed al koninkrijken. De zonnegod en de windgod hadden aan de koning geleerd hoe de wil van god gelezen kon worden.

´s Nachts werd tot de grote goden van de nacht gebeden,´s ochtends werd een lam geslacht. De eigenschappen van de lever van het offerdier lieten zien wat de bedoelingen van de goden zijn. De Sumerische priesters doorliepen een opleiding om de eigenschappen van de lever goed te kunnen interpreteren. De kunde werd door de eeuwen heen tot een wetenschap met leermodellen. Zie onderstaande uit 1900- 1600 v. Chr., waarschijnlijk uit de Sippar, een van de oudste Sumerische steden.

Een stenen leermodel om de eigenschappen van de lever te interpreteren. De onderste afbeelding toont een detail van de gaten in de afzonderlijke gebieden en de spijkerschrift-teksten. Bron: de website van het British Museum in London.

Op onderstaande webpagina´s staan verwijzingen naar teksten van Stefan Maul:

Overzicht van artikel van Stefan Maul op zijn website:

De Babyloniërs, Assyriërs en later bijv. ook de Chaldeërs, Grieken, Etrusken en Romeinen gebruikten deze methode om de voortekens van de goden te leren kennen. De Joden waren een uitzondering. Hun god JHWH, Jod-Hee-Waw-Hee ("IK ben die ben") was voor hen de enige god.

De Babylonische koning gingen voor belangrijke plannen in gesprek met de Goden. Een Babylonische koning (Nabu-aplu-iddina die van 888-855 v. Chr. regeerde) wordt begeleid door een priester en een god.

Rechts: De zonnegod Šamaš (Shamash, Schamasch) op zijn troon.

Tussen hen: een altaar met het symbool van de zon. Op dit moment worden tafel en zon opgetild of neergezet.

Vindplaats: Sippar, Mesopotamië, Irak. Nu: British Museum in London.

De Chaldeïsche magiërs, mathematici

In de zogenaamde Oud-Babylonische cultuur begon het waarnemen van de maan en de heldere avond-of ochtenplaneet Venus. De priesters waren vertrouwd met het verschijnen en het verdwijnen van de maan en Inanna (de planeet Venus) en veel later ook met het opkomen en het ondergaan van de sterrenbeelden. De goden van de nacht werden aanbeden.

Voor het nemen van beslissingen werd er eerst naar de voortekens gekeken. "Wanneer ...., dan .... ". Aan de vlucht van vogels, de ingewanden van de offerdieren, etc. en ook aan het zichtbaar worden van de avondsikkel en Inanna lazen ze af, wat er te verwachten is.

Vanaf ongeveer 1000 v. Chr. waren in het stroomgebied van de Eufraat en Tigris nomadische stammen gekomen. Deze nieuwe bewoners intergreerden zich met de Babyloniërs, leerden hun vele natuurgoden, voorspelkunde en ook de ritmes van de planeten en sterrenbeelden in de loop van het jaar en door de jaren heen.

Er ontstond in Mesopotomië veel nieuwe astronomische kennis. Het vertrouwd zijn met de ritmes veranderd in een kennis van de ruimte om je heen, van de posities aan de hemelkoepel. Over de ruimtelijke verhoudingen van de planeten tot de sterrenbeelden en tot elkaar ontstond veel kennis. De Chaldeeërs ontwikkelden een nieuwe vorm van astrologie.

In het grote Hellenistische rijk groeide vanaf ongeveer 300 v. Chr. de belangstelling voor de astrologie van de Chaldeeërs. Zij werden om hun kennis en voorspellingen geroemd en lieten zich goed betalen. De interpretatie-modellen werden verder uitgewerkt. De astrologen werden ook magoi, magiërs en ook mathematici genoemd.

Nieuwe rekentechnieken gebaseerd op ruimtelijke voorstellingen, werden ontwikkeld. De nieuwe feitenkennis en de nieuw gevonden wetmatigheden van Griekse astronomen als Hipparchos werden door de mathematici bestudeerd. Er ontstonden nieuwe schema´s voor het interpreteren.

De Chaldeïsche voorspellingen hadden een heel andere kwaliteit dan het oorspronkelijke lezen van de voortekens. De astrologische voorspellingen waren niet gebaseerd op actuele waarnemingen, maar op berekeningen.

Home · contact · Een Klaar Zicht © 1995 - 2024