menu

Stichting "Een Klaar Zicht"

De stichting Een Klaar Zicht is op 29 september 1995 opgericht bij de Kamer van Koophandel in Utrecht S 41187840.
De stichting bevordert het waarnemen van de natuurschoonheid aan de nachtelijke hemel en het spannende bewegingssamenspel van de planeten.

Doel:

1) Het beoefenen en het bestuderen van de astronomie vanuit de goetheanistisch-fenomenologische methode, alsmede het bevorderen daarvan.

2) Het bestuderen van de relatie mens-natuur-kosmos met behulp van de antroposofische geesteswetenschappelijke methode, alsmede het bevorderen daarvan.

3) Het bevorderen van het vruchtbaar maken van de astronomische beeldentaal en inzichten voor de verschillende werkgebieden.

U kunt het unieke werk steunen met een gift. De stichting Een Klaar Zicht was tot 2012 door de Belastingdienst aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Sinds 1 februari 2013 heeft de stichting niet meer het voordeel dat schenkers hun gift kunnen aftrekken van de belasting. Dit vanwege de uitgave van de Sterren- en Planetenkalender. Zoiets valt immers onder een activiteit die gericht is op "de particuliere belangen van de betalende afnemers".

Voor vragen over bijv. het gebruik van beeldmateriaal uit de kalender en artikelen, over het geven van voordrachten en cursussen kunt U contact opnemen met:

Stichting Een Klaar Zicht
Liesbeth Bisterbosch
Terborgseveld 49
NL 7064 AN Silvolde
telefoon0031 (0)315-324514
mail

Het banknummer van de stichting Een Klaar Zicht in Silvolde is
NL34INGB 000 44 64 124.

Hartelijk dank voor uw bijdrage aan dit werk! Ook kleine donaties komen de ontwikkeling ten goede. We gaan het schenkgeld weloverwogen benutten en investeren.

Home · contact · Stichting Een Klaar Zicht © 1995 - 2020