menu

Groots keerpunt
in de ontwikkeling van de mensheid

Perzische Magoi

Trage die Sonne auf der Erde!
Du Mensch bist zwischen Licht
und Finsternis gestellt.
Sei ein Kämpfer des Lichtes!
Liebe die Erde!
In einen leuchtenden Edelstein
verwandle die Pflanzen,
verwandle die Tiere,
verwandle dich selbst.

Altpersischer Spruch

De Joodse religie heeft veel meer verwandschap met de Perzische godsdienst, verkondigd door Zarathustra, dan met de Chaldeïsche cultuur. Deze Perzen kenden een god, het zonnewezen Ahura Mazdao.

In het buurland Mesopotamië, het Tweestromenland, werden veel natuurgoden aanbeden. Vanaf 1200 tot 400 v. Chr. was de kennis van de sterrenhemel ontwikkeld. Het Joodse eengodendom staat ver af van de Babylonische veelgoderij, van de Babylonische offerhandelingen om de voortekens van de goden te weten te komen.

Perzen, Egyptenaren en Joden hebben nauwelijks iets, of helemaal niets, bijgedragen aan de kennis van de sterren en de planeten. Bij de Perzen en de Joden was er eveneens geen opbloei van de astrologie. In tegendeel, afgoderij paste niet binnen hun monotheïstische godsdienst.

Er is geen historische overlevering bekend van het bezoek van de drie koningen aan Herodes in Jeruzalem. Hoewel het binnen de Panbabylonische visie een vanzelfsprekendheid was dat de Magiërs uit Babylonië kwamen, blijkt uit niets dat Chaldeïsche mathematici met geschenken het kind zijn gaan aanbidden. Zie

Perzische priesters en koningen waren innerlijk verbonden met de wijsheid van Zarathustra. Zij keken vooruit naar nieuwe ontwikkelingen en hadden een weten van de komst van een bijzondere geboorte.

Aardse substanties
uit het cultuurrijke Ochtenland

Mattheüs beschreef in het begin van de Evangeliën over Wijzen uit het oosten die de voortekens van de geboorte van een goddelijk wezen in een aards lichaam konden lezen.

Koning Herodes heeft ten tijde van de geboorte van het Mattheüs-kind geleefd. Hij stierf 1 v. Chr., waarschijnlijk op Shebat 2, op 28 januari 1 v. Chr.

Verschillende overleveringen doen vermoeden dat op Tebeth 9 in het jaar 1 v. Chr, op 6 januari 1 v. Chr, Jezus uit de stam van koning Salomon geboren was. De aanbidding door drie magiërs van "de nieuw koning" in Bethlehem is alleen in het evangelie volgens Mattheüs beschreven.

Zijn inhoudrijke beeldentaal vertelt de tegenstelling kwade-goede, de komst van Christus en het schenken van aardse substanties door de Magiërs, die vanuit het cultuurrijke Ochtenland op reis waren gegaan. Ze hadden "Zijn Ster" gezien. Voor de gehele mensheid begint een nieuwe ontwikkelingsfase.

Herodes en Christus hebben op aarde geleefd. Of de Magiërs uit het Ochtendland in levende lijfe bij Herodes waren, of er een kindermoord is geweest, werd tijdens dit onderzoek tot nieuwe vraag.

"Only the Bringer of Grace
is able to renew them"

Aardse substanties, goud, wierook en mirre, zijn aan het mensenkind geschonken

"As gifts, they bear earthly substances: gold, frankincense and myrrh. In this action a meaning is concentrated which many words could not have compassed.

In the gold, they express qualities of the thinking, into which the One whom they honour will grow; in the incense, qualities of feeling; in the myrrh, qualities of his will.

But they acknowledge too: We can not enkindle in humanity, in sufficient measure, the qualities for which these substances stand. Only the Bringer of Grace is able to renew them."

Bron: Adam Bittleston: Epiphany, Chapter 1 in The Spirit of the Circling Stars, Human Needs and Cosmic Answers, The Christian Community Press, London, 1975 (Floris Books)

"Today we need to learn again that healing is not just a technique, the repair of a faulty machine, but an art calling for the use of every power that man has.

The relation between healing and the Mysteries of Initiation must be found again.

The gold of pure wisdom, the incense of quiet devotion and the myrrh which carries the patient will of the healer all show themselves as essential in a Christian way of initiation."

Bron: Adam Bittleston: Chapter IV in The Spirit of the Circling Stars, Human Needs and Cosmic Answers, The Christian Community Press, London, 1975 (Floris Books)

Home · contact · Een Klaar Zicht © 1995 - 2024