menu

Onderzoek naar geboortejaar
van het Jezuskind
volgens het evangelie van Mattheüs

De onderzoekers gaan ervan uit dat het Jezuskind dat van koning Salomon afstamt, voor het overlijden van Herodes geboren is. Volgens sommige stierf Herodes in het jaar 4. v.Chr., volgens andere 3 jaar later.

De theorie van Johannes Kepler over de ster van Bethlehem past niet goed bij het sterfjaar 1 v.Chr.

De theorie van het sterfjaar 4 v.Chr. valt niet te rijmen met de sterfdag van 3 april 33 na een 33 jarig leven.

Welke argumenten zijn er voor de beide visies?

Herodes stierf vóór Nisan 15

De geschiedkundigen gaan ervan uit dat Herodes gestorven is tussen een nacht waarin de volle maan heel opvallend verduisterd was en het eerstvolgende Joodse Pesachfeest. Deze begint in het midden van de eerste lentemaand, op 15 Nisan; de maan is dan (bijna) vol. Deze zienswijze is gebaseerd op boek 17 van "Oude Geschiedenis van de Joden" (Antiquitates Judaicae)" van Flavius Josephus.

Na hoofdstuk 6 waarin de maansverduistering genoemd wordt, volgt in hoofdstuk 8 de dood van koning Herodes en in hoofdstuk 9 het voorjaarsfeest van de ongezuurde broden en het Pesachfeest waarmee het einde van de Joodse slavernij in Egypte herdacht wordt.

Chapter 8

When he had done these things, he died, the fifth day after he had caused Antipater to be slain; having reigned, since he had procured Antigonus to be slain, thirty-four years; but since he had been declared king by the Romans, thirty-seven.

Chapter 9

3. Now, upon the approach of that feast of unleavened bread, which the law of their fathers had appointed for the Jews at this time, which feast is called the Passover

Bron: Flavius Josephus: Antiquities of the Jews - Book XVII

Het Joodse lentefeest bij de eerste lentevollemaan

Met Pesach herdenken de Joden de uittocht uit Egypte, de bevrijding van het Joodse volk van de slavernij. Het Pesachfeest wordt o.a. genoemd in Exodus 12:15-20.

Het Joodse Pesachfeest begint jaarlijks in het midden van de eerste lentemaand, op 15 Nisan. De maan schijnt de hele nacht; ze is vol, of bijna vol.

Was Shebat 2, Schebet 1 of Kislev 7
de sterfdag van Herodes?

Volgens Ormond Edwards is Herodes overleden

  • tussen de lente 2 v. Chr en de lente 1 v. Chr.,
  • tussen de totale maansverduistering van 10 januari 1. v. Chr. en Paaszondag 15 Nisan, 10 april 1 v. Chr.

"All Chronologists who have dated Herod´s death 1 BC have gone on to pinpoint Shebat 2"

Bron: Ordmond Edwards: The Time of Christ, a Chronology of the Incarnation, 1986, Floris Books. (p 59)

Volgens o.a. de onderzoekers M. Moise Schwab, Burnaby, E.L. Martin was Shebat 2, de tweede dag van de elfde maand van het regeringsjaar, de herdenkingsdag van Herodes´dood.

Ze sluiten ongeveer aan bij de visie van Édouard Caspari in zijn boek "Chronologisch-geographische Einleitung in das Leben Jesu Christi" uit 1869. Hij vond 1. Schebet ofwel 24 januari 1 v. Chr. als de sterfdag van Herodes.

Volgens anderen is Herodes echter gestorven op Kislev 7 (in november, december). Zij richten zich in de Megillath-Taanith niet op hoofdstuk 11, maar op hoofdstuk 9.

Waarschijnlijk was 28 januari 1 v. Chr.
de sterfdag van Herodes

Shebat 2 in het jaar 1 v. Chr. is omgerekend 28 januari 1 v. Chr.

De maand Shebat is maand 11 van het Babylonische jaar. Deze maanmaand valt meestal in januari of februari. Op Shebat 1 kondige de waargenomen avondsikkel, het nieuwe licht, het begin van de elfde maand van het regeringsjaar aan.

De smalle maansikkel op 28 januari 1 v. Chr., de sterfdag van Herodes, 45 min. na zonsondergang in Jeruzalem. De dalende maan stond opvallend aan de westelijke hemel. De reeks afbeeldingen zijn gemaakt met Cybersky 5.

Een dag eerder, op 27-1, had de maansikkel een hoekafstand van 26 graden t.o.v. de ondergegaande zon en was ze goed zichtbaar.

Op 26-1 in het jaar 1 v. Chr. ging de avondsikkel in Jeruzalem 70 min. na de zon onder. Deze sikkel had waargenomen kunnen worden. De vraag is of er toen bewolking was die de ragfijne sikkel versluierde. Dan begon die avond niet Shebat 1, maar Kislev 30.

Shebat 1 betekende in die tijd dat na zonsondergang de ragfijne avondsikkel voor het eerst waargenomen werd. Met het nieuwe licht begon de nieuwe maand. Op Shebat 2 is bij zonsondergang een grotere sikkel hoger boven de westelijke horizon zichtbaar. Op Shebat 3 is de maan al zo gewassen dat deze al voor zonsondergang zichtbaar is.

De vraag is of op de avond van 28 januari 1 v. Chr. Shebat 2 of Shebat 3 begonnen was.

De sterfdag Shebat 2 omgerekend 28 januari 1 v. Chr. houdt in dat

  • op 26-1 was het helder, Herodes is op 28-1 voor zonsondergang overleden,
  • op 26-1 was het bewolkt, Herodes is op 28-1 na zonsondergang overleden.

Shebat 2 was 18 dagen na de vorige volle maan, die verduisterde bloedrode volle maan van 10 januari 1 v. Chr.

Gezien vanuit de maan "klopt het" dat Herodes op 28 januari in het jaar 1 v. Chr. overleden is.

Over geboortejaar Jezus
"nichts erkleckliches zu erfahren"
volgens Caspari

Volgens Edouard Caspari zijn bepaalde conjuncties of een nova of een komeet geen zeker element om het geboortejaar van Jezus te kunnen bepalen (p. 35). Ook bij de kerkvaders is niets te ervaren wat de moeite van het weten waard is.

Zou er overgeleverd zijn, in welk consulaatjaar Jezus geboren was, was er zekerheid geweest. Maar die overlevering is er niet.

296-S-Caspari-Chronologisch_geographische_Einleitung_i.pdf

Was de geboorte van de afstammeling van koning Salomon
op 6 januari 1 v. Chr.?

De oudst bekende literaire verwijzing naar een Christelijk feest op 6 januari komt van Clemens van Alexandrië (ca. 150 - 215) in zijn werk Stromateis. Epifanie (epiphaneia is Grieks voor 'verschijning') werd omstreeks 6 januari gevierd.

"Earliest mention of the commemoration of the Baptism is made about AD 194 by Clement of Alexandria, who also supplies the date of the Nativity.

Holzmeister (1933) interprets ... but ... Clement here employs 194 Egyptian years of 365 days without intercalation (schrikkeldag). Then Clement´s date of the Nativity is January 6, 2 BC."

Bron: Ormond Edwards: "The Time of Christ. A Chronology of the Incarnation", p. 79-80

"From the evidence of the lunar eclipse, we can agree as to month and day with the date of the Matthean Nativity in Eastern tradition, namely, Tebeth 9 (January 6). However from the same evidence the year must be 1 BC, rather than Clements´ 2 BC."

Bron: Ormond Edwards: "When was Anno Domini?", p. 61-62.

Uitgaand van een sterfdag van Herodes op 28 januari in het jaar 1 v. Chr. kan het inderdaad zijn dat het Jezuskind, de afstammeling van koning Salomon, op 6 januari in het jaar 1 v. Chr. geboren is.

Uitgaand van beide data stierf Herodes 22 dagen na de geboorte van het Jezuskind volgens het evangelie van Mattheüs.

Was de geboorte op op Tebeth 9?

De dag 6 januari in het jaar 1 v. Chr. was op Tebeth 9, de negende dag van de maand die voorafgaat aan de maand Shebat, de sterfmaand van Herodes.

Meestal is de maan op Tebeth 5 of Tebeth 6 een wassende halve maan, die bij zonsondergang hoog in het zuiden oplicht. Op Tebeth 9 is de maan verder gewassen. Een gebochelde wassende maan stond bij zonsondergang hoog in het oosten en gaf tot lang na middernacht veel licht (vier dagen later zou het volle maan worden, de verduisterde volle maan).

De wassende maan en Saturnus, in de Stier, aan de oostelijke hemel op 6 januari 1 v. Chr. bij zonsondergang, Bethlehem. De grijze cirkel linksonder duidt de schaduw van de aarde aan. Vier avonden later zou de volle maan in de schaduw van de aarde treden.

Die ochtend (en de volgende ochtend) waren Jupiter, Mars, Venus en waarschijnlijk Mercurius voor het aanbreken van de nieuwe dag zichtbaar.

Jupiter in de Maagd, Mars in de Schorpioen, Venus in de Schutter, Mercurius en zon in de Steenbok aan de zuidoostelijke hemel op 6 januari 1 v. Chr. bij zonsopkomst, Bethlehem

Epifaniefeest op 6 januari
in de Oosterse kerken

In het oosters christendom ontstond in de vierde eeuw het feest van de epifanie, de verschijning van de Zoon van God op aarde. Zijn goddelijkheid werd herdacht: de geboorte uit de maagd Maria, de aanbidding door de wijzen uit het oosten, de doop van Jezus door Johannes de Doper en de bruiloft te Kana.

Home · contact · Een Klaar Zicht © 1995 - 2024