menu

De onderzoekers Emil Schürer en Ormond Edwards

Emil Schürer, internationale autoriteit

Most scholarship concerning the date of Herod's death follows Emil Schürer's calculations, which suggest that the date was in or around 4 BCE; this is three years earlier than the previous consensus and tradition (1 BCE).[68][69][70][71][72][73]

Onderstaand plaatje komt uit "Geschichte des jüdischen Volkes im Zeitalter Jesu Christi" erster Band, door Emil Schürer in 1898 uitgegeven (meer dan 780 bladzijden). Herodes de Grote reageerde volgens hem van 37 tot 4 v. Chr. "Allein wir wissen, dass Josephus auch sonst — nach unsern Begriffen — ein Jahr zu viel rechnet."

De verkeerde aannames van Emil Schürer

Ormond Edwards toonde aan dat Flavius Josephus niet met de "alles insluitende" methode gerekend had. "Ist aber die "alles einschließende" Rechnungsweise unhaltbar, dann ist auch das Jahr 4 v.Chr. als Todesdatum des Herodes nicht zutreffend."

Bron: Ormond Edwards: "Chronologie des Lebens Jesu und das Zeitgeheimnis der drei Jahre. Neue Gesichtspunkte zur Datierung seiner Geburt", p. 30

Langs een iets andere weg was W.E. Filmer in 1966 tot eenzelfde conclusie gekomen.

W. E. Filmer, "Chronology of the Reign of Herod the Great," Journal of Theological Studies ns 17 (1966), 283-298 (ProQuest.Com)

Ormond Edwards beschreef dat Florian Riess in 1880 aangetoond had dat alle gebeurtenissen tussen de verduistering van de maan en het Joodse Paasfeest, zoals beschreven door Flavius Josephus, ongeveer drie maanden in beslag namen. Die hadden onmogelijk in een maand kunnen gebeuren, zodat de optie van het sterven in 4 v. Chr. verviel. In dat jaar was de verduistering veel later in het jaar (13 maart) en was er maar een maand tussen de verduistering en het Pesachfeest.

Florian Riess: "Das Geburtsjahr Christi", 1880

Bron: Ormond Edwards: "Chronologie des Lebens Jesu und das Zeitgeheimnis der drei Jahre. Neue Gesichtspunkte zur Datierung seiner Geburt", S 32.

In 1898 was bekend dat in de nacht van 12 op 13 maart 4 v.Chr. de maan slechts gedeeltelijk verduisterd was. Sommige historici gingen ervan uit dat het niet relevant was of de maan geheel of gedeeltelijk verduisterd was geweest.

O. Edwards had de munten die Herodes had laten slaan bestudeerd en becommentarieerde het werk van E. Schürer: "It is not pointed out that there is a contradiction between Herod´s ´received´chronology, derived from the Jewish historian Josephus in the first century, and the evidence of Herod´s dated coins."

Uit later onderzoek (1954) bleek dat E. Schürer niet van een adequate chronologie was uitgegaan: "A major new discovery published in 1954 led to a revision of Hasmonean (Maccabean) chronology by J. Schaumberger (1955). ... And since the ecclesiastical year began six months after the civil new year´s day, an incorrect allocation of calendar can cause serious distortion."

Schaumberger, Johann Baptist Clemens, “Die neue Seleukidenliste BM 35663 und die makkabäische Chronologie”, Biblica, 35 (1955), 423-435.

Bron: Ormond Edwards: "The Time of Christ. A Chronology of the Incarnation", p. 14

... het problematische was te overkomen ...

Vanuit veel verschillende invalshoeken is er kritiek op de argumentatie van Schürer. In 1995 beschreef Alla Kushnir-Stein (1941-2013) twee gebreken die anderen nog niet onderzocht hadden. Het standpunt van Schürer kon ondanks alle kritiek toch overeind blijven staan vanwege:

"... defi­ciencies have already been criticized a number of times,7 but so far to no avail. This may be due to the fact that the scholars who press the point most vigor­ously are usually also those who favour the alternative date of 1 BC.8"

Alla Kushnir-Stein had langs een andere weg ontdekt dat Schürers conclusie problematisch was:

"Since the majority of scholars do not consider the date in 1 BC to be realistic, the argument of time-compression tends to be taken lightly as well. In the few instances where the question was specifically addressed by the supporters of the date in 4 BC, the difficulty was said to be surmountable.9 However, a simple check shows that this is not the case."

Alla Kushnir-Stein was een Russisch-Israelische grootmeester schaken, vanaf 1978 professor aan de universiteit van Tel Aviv.

Alla-Kushnir-Stein-4395-Article-Text-7943-1-10-20200530.pdf

Het jaar 1 v. Chr. als sterfjaar van Herodes,
door Ormond Edwards in 1978-1999
vier keer toegelicht

De foto komt uit de levensbeschrijving van Tom Ravetz: Ormond-Edwards-1928-2009.pdf

Ormond Edwards (1928-2009) heeft in zijn drie boeken en een artikel over de chronologie van het leven van Jesus-Christus steeds opnieuw het sterfjaar van Herodes 1 v. Chr. toegelicht.Zijn eerste boek uit 1972 had hij niet alleen zelf geschreven, maar ook zelf gedrukt en uitgegeven.

Door zijn geschiedkundig onderzoek is het geboortejaar 1 v. Chr. "een nieuwe realiteit". Het evangelie van Mattheüs en dat van Lucas beschrijven geboortes onder geheel verschillende omstandigheden. Mede door studie van het werk van R. Steiner, Emil Bock e.a. over de twee Jezuskinderen kon O. Edwards de twee verschillende geboortedata (6 januari en 25 december in het jaar 1 v. Chr.) geschiedkundig aannemelijk maken.

Zie voor literatuur van Rudolf Steiner het overicht dat Paul Heldens opgesteld heeft:

Literatuur---Steiner-over-de-2-Jezuskinderen-en-Jezus-van-Nazareth.pdf

In elke volgende uitgave werkte Ormond Edwards aan dezelfde vragen en lichtte hij zijn actuele studie nieuw toe. Het geschiedkundige overzicht is in zijn laatste boek uit 1999 "When was Anno Domini?" toegankelijker beschreven dan in zijn vorige geschriften uit 1972 - 1986.

De Duitstalige vertaling van zijn eerste boek biedt mij meer houvast en begrip dan de twee latere Engelstalige boeken. Veel onderwerpen zijn in de Duitse taal immers exacter te formuleren. Voor de lezer is de tekst eenduidig begrijpbaar. Het zou goed zijn wanneer het boek uit 1999 in het Duits vertaald wordt en een titel krijgt die de inhoud meer recht doet.

Literatuurlijst Ormond Edwards

  • Edwards, Ormond, "A New Chronology of the Gospels", London 1972.

German Translation: "Chronologie des Lebens Jesu und das Zeitgeheimnis der drei Jahre. Neue Gesichtspunkte zur Datierung seiner Geburt", Stuttgart 1978, Urachhaus Verlag. 87 Seiten, ISBN: 3-87838-245-6.

  • Edwards, Ormond, "Herodian Chronology", in: Palestine Exploration Quaterly, 1982 (January-June), Pag. 29-42.
  • Edwards, Ormond, "The Time of Christ. A Chronology of the Incarnation", Edinburgh 1986, Floris Books. 192 Pages, ISBN: 0-86315-030-6.
  • Edwards, Ormond, "When was Anno Domini? Dating the Millennium", Edinburgh 1999, Floris Books. 128 Pages, ISBN: 0-86315-297-X.

Wanneer in een artikel naar "Herodian Chronology" uit 1982 verwezen wordt, staat er geen vermelding van de latere boeken.

Van uiteenlopende gespecialiseerde kennis
naar een samenhangend geheel

Na al die jaren tweedracht zal nog meer analyse van een deelonderwerp niet leiden tot een consensus. Wanneer mensen uit verschillende vakgebieden samen onderzoeken hoe de gegevens en inzichten uit verschillende vakgebieden elkaar aanvullen, resp. tegenspreken, kunnen nieuwe inzichten ontstaan. De digitalisering van de literatuur van Caspari, Rieß, Schürer e.a. biedt een goudschat aan nieuwe mogelijkheden tot het vergelijken van de geschiedkundige gegevens en inzicht in de evolutie van de begripsvorming. Voor een consensus over de sterfdatum van Herodes is vakmanschap en overleg over o.a. nodig:

  • De verschillende maanmaandkalenders en berekenmethodes van jaartellingen (Joodse, Hellenistische, kerkelijke, burgerlijke) die bij toen bij het Joodse volk en Josephus in gebruik waren. Ook voor historici zijn deze zeer gecompliceerd.
  • De fenomenen bij de verduistering van de volle maan. De verschillen tussen een gedeeltelijk en een totaal verduisterde maan.

"This eclipse of the moon... is of the greatest consequence for the determination of the time for the death of Herod ... , and for the birth and entire chronology of Jesus Christ."

Home · contact · Een Klaar Zicht © 1995 - 2024