menu

Charles-François Dupuis

De Fransman Charles-François Dupuis (1742–1809) leefde in Frankrijk in de tijd voorafgaand aan de Franse revolutie. Hij had zich o.a. bekwaamd in wiskunde, rhetorica, theologie, rechten, astronomie, Egyptische astrologie en de mythologie. Hij beschikte over een groot rekenvermogen en voorstellingskracht.

Het wereldbeeld van Charles-François Dupuis was een samensmelting van de renaissance, van de openbaringen van Hermes Trismegistus en van voor die tijd revolutionaire materialistische opvattingen. Het werk van Newton (1684 "Over de beweging van lichamen in een baan") sprak hem aan, hij gaf er een veel verdergaande inhoud aan: Het materiële gebeuren aan de hemel, de wisselende afstanden van de hemellichamen tot elkaar, bewerkt het materiële gebeuren op aarde. Dit is op te vatten als een materiële versie van de hermetische spreuk "Zo boven, zo beneden."

Zie voor de mystieke geschriften, die toen bij veel geleerden bekend waren, bijv.:

Volgens Dupuis waren de daden van de goden een allegorische uitdrukking van de loop van de sterren en planeten en hun onderlinge betrekkingen.

In 1795 "l'Origine de tous les Cultes, ou la Religion universelle"

"Dupuis hatte alle Religionen aus Astralkulten hergeleitet. Er werde beweisen, dass der Held der als Evangelien bekannten Legenden derselbe sei, der mit weit mehr Genius in den Gedichten zu Ehren von Bacchus, Osiris, Hercules, Adonis und anderen gefeiert werde."

"Der Christuskult sei nur eine Variante des in der Antike verbreiteten Sonnenkultes. Die zwölf Apostel personifizierten wie die zwölf Söhne Jakobs die Tierkreiszeichen."

De Duitse "astrale Weltanschauung"
en het Duitse Panbabylonisme.

De nieuwe voorstellingen van Charles Dupuis hebben een vergaande invloed gehad op de wijze waarop mensen in Frankrijk, Duitsland, Europa en de hele wereld naar de gang van de sterren en de planeten kijken. De opvatting dat alles wat op aarde gebeurt door de hemellichamen, hun onderlinge afstanden, bewerkstelligd wordt, sloeg enorm aan. In dit klimaat kon in Duitsland het Panbabylonisme ontstaan. Dupuis was een voorloper van de Duitse "astrale Weltanschauung" en het Duitse Panbabylonisme.

Overweging

Met "hemelse materialisme" karakteriseerde Rudolf Steiner de denkwijze van Dupuis (25-12-1917). "Eine radikale Zerstörung jedes religiösen Gedankens enthält das Buch "Origine de tous les cultes ou religion universelle" von Dupuis."

Zie de derde voordracht in "Mysterienwahrheiten und Weihnachtsimpulse, Alte Mythen und ihre Bedeutung", 16 voordrachten in Basel en Dornach van 23-12-1917 tot 17-1-1918 (GA 180)


Voor de huidige tijd is het feit dat de hermetische spreuk in voorchristelijke tijden is ontstaan, een belangrijk gegeven. Wat toen gold, geldt niet zonder meer ook nu. Ga je uit van 'zo boven, zo beneden', ontken je dat de mensheid door de duizenden jaren heen zich ontwikkeld heeft. De eigen oordeelsvorming en de door mensen gevormde technologiën worden meer en meer de nieuwe werkende kracht.

Vergelijk het determinerende karakter van de hermetische spreuk met het vernieuwende van "Ik ben de Weg en de Waarheid en het Leven." Johannes 14:6


Het rationalitische verklaren is een tussenfase in de ontwikkeling van de mensheid en de mens. De huidige tijd behoeft een schouwend denken van samenhangen. Het materialistische oorzaak-gevolg denken met zijn statische, ingeperkte definities is geen geschikt instrument op weg naar een betere mens, maatschappij en wereld.


Aansluitend op de vraag van de geboorte van het Jezuskind zoals het beschreven is in het Mattheüsevangelie: Getuigen veel opvattingen over de ster van Bethlehem van een "hemelse materialisme"?

"Kepler selbst lehnte die Ansicht, der Stern von Betlehem sei ein Komet oder ein neuer Stern gewesen ab. Dagegen plädierte er dafür, in dieser Erzählung keine natürliche Himmelserscheinung, sondern eine der Wundergeschichten des Evangeliums zu sehen."

Home · contact · Een Klaar Zicht © 1995 - 2024