menu

Charles-François Dupuis,
Franse voorloper van het Duitse Panbabylonisme

De Fransman Charles-François Dupuis (1742–1809) kan als de voorloper van de Duitse "astrale Weltanschauung" gezien worden. Hij leefde in Frankrijk in de tijd voorafgaand aan de Franse revolutie. Hij had zich o.a. bekwaamd in wiskunde, rhetorica, theologie, rechten, astronomie, Egyptische astrologie en de mythologie. Hij beschikte over een groot rekenvermogen en voorstellingskracht.

In 1795 "l'Origine de tous les Cultes, ou la Religion universelle"

Het wereldbeeld van Charles-François Dupuis is een samensmelting van de renaissance van de openbaringen van Hermes Trismegistus en voor die tijd revolutionaire materialistische opvattingen. Zie voor de mystieke geschriften, die toen bij veel geleerden bekend waren, bijv. Wikipedia:

Charles-François Dupuis bouwde als kind van zijn tijd voort op het werk van Newton (1684 "Over de beweging van lichamen in een baan"). Het materiële gebeuren aan de hemel, de wisselende afstanden van de hemellichamen tot elkaar, bewerkt het materiële gebeuren op aarde. Dit is op te vatten als een materiële versie van de hermetische spreuk "Zo boven, zo beneden."

Volgens Dupuis zijn de avonturen van de vele goden slechts een allegorische uitdrukking van de loop van de sterren en planeten en hun onderlinge betrekkingen.

"Dupuis hatte alle Religionen aus Astralkulten hergeleitet. Er werde beweisen, dass der Held der als Evangelien bekannten Legenden derselbe sei, der mit weit mehr Genius in den Gedichten zu Ehren von Bacchus, Osiris, Hercules, Adonis und anderen gefeiert werde.

Der Christuskult sei nur eine Variante des in der Antike verbreiteten Sonnenkultes. Die zwölf Apostel personifizierten wie die zwölf Söhne Jakobs die Tierkreiszeichen."

Hermetische bronnen en moderne natuurwetenschap

Freek van Leeuwen geeft een overzicht van hermetische bronteksten en beschrijft verbanden met moderne natuurwetenschappelijke visies. Zie de vele links op zijn website:

"Volgens de hermetische spreuk 'Zo boven, zo beneden' komen de eigenschappen van de geestelijke wereld, als de oorzaak ervan, tot uitdrukking in de eigenschappen van de stoffelijke wereld. Het gaat om de wet van de overeenstemming: de schepper brengt eigenschappen van zichzelf in zijn schepping tot uitdrukking."

Overweging

De nieuwe voorstellingen van Charles Dupuis hebben een vergaande invloed gehad op de wijze waarop mensen in Frankrijk, Duitsland, Europa en de hele wereld naar de gang van de sterren en de planeten kijken. De opvatting dat alles wat op aarde gebeurt door de hemellichamen, hun onderlinge afstanden, bewerkstelligd wordt, sloeg enorm aan. in dit klimaat kon in Duitsland het Panbabylonisme ontstaan.

Met "hemelse materialisme" karakteriseerde Rudolf Steiner de denkwijze van Dupuis (25-12-1917). "Eine radikale Zerstörung jedes religiösen Gedankens enthält das Buch "Origine de tous les cultes ou religion universelle" von Dupuis."

Zie de derde voordracht in "Mysterienwahrheiten und Weihnachtsimpulse, Alte Mythen und ihre Bedeutung", 16 voordrachten in Basel en Dornach van 23-12-1917 tot 17-1-1918 (GA 180)

Home · contact · Stichting Een Klaar Zicht © 1995 - 2022