menu

Christus-ster

De geboortester volgens Mattheüs

De drie koningen worden door een engel uit hun slaap gewekt, "de ster is opgegaan!" Kathedraal van Autun (Bourgondië, Frankrijk), XIIe eeuw.

Mattheüs beschreef wel alle voorvaderen van Jezus tot Abraham, maar somde niet op hoeveel priesters naar de hoofdstad van Israël op weg zijn gegaan, hoe lang de tocht geduurd had etc. Hij beschreef ook niet wat de koningen aan Herodes verteld hadden, hoe kort na de geboorte Maria en het kind bezoek kregen.

Wat hij wel beschreef "En zie, de ster, die zij hadden zien opgaan, ging hun voor, totdat zij boven de plaats bleef staan waar het kind was.", biedt geen concreet aanknopingspunt. Integendeel ...

In de loop van de nacht komen steeds andere sterren op. De opgekomen sterren bewegen steeds verder westwaarts op hun hemelboog, zij blijven niet staan. Nova´s doorlopen zoals de sterren een dagelijkse rondgang. Wanneer een ster zich boven een huis bevindt, staat die tegelijk boven alle huizen in de verre omgeving. Aan de hemel is wel aflezen hoe laat het is, welke maand het is, welk jaar, welke eeuw, welk millennium, maar niet in welke plaats het kind is. En helemaal niet in welk huis ...

"Stella nova", de Christus-ster

Het Latijnse gedicht Speculum Humanae Salvationis, Spiegel der menselijke zaligheid, is tussen 1309 en 1324 geschreven, veelvuldig vertaald en nieuw geïllustreerd. Er zijn veel verschillende afbeeldingen van de "Stella nova", van het goddelijke kind als de nieuwe ster, de Christus-ster.

De komst van de ster, van Christus uit de blauwe hemel. Vermoedelijk tekenaar: Hermann Wynrich von Wesel uit de buurt van Keulen omstreeks 1400 - 1414.

Bron: Speculum humanae salvationis, 1400 bis 1414, Köln. Maler: Hermann Wynrich von Wesel aus dem Umfeld des Wilhelm Herle. Vatikan, Biblioteca Apostolica Vaticana, Pal. lat. 413

"Heidelberg historic literature digitized" heeft bovenstaand bezit van het Vaticaanmuseum in Rome gedigitaliseerd:

Een bron voor deze afbeeldingen is waarschijnlijk "Legenda aurea" van Jacobus de Voragine (gestorven 1298), die teksten van de kerkvader Chrysostomus (Sint-Jan Guldenmond) (aartsbisschop van Constantinopel, gestorven 407) geciteerd had.

Voorspelling van Maria met het Jezuskind

In "Spiegel der menselijke zaligheid" staat op de voorafgaande pagina een Sibylle, een vrouw met profetische gaven. In een ster, of ernaast, zijn Maria met het Jezuskind ingetekend.

Keizer Augustus (hij regeerde van 27 v. Chr. tot 14 na Chr.) zou de Sibylle hebben geraadpleegd. Hij kreeg Maria met het pasgeboren Jezuskind te zien.

Bron: Speculum humanae salvationis, 1400 bis 1414, Köln. Maler: Hermann Wynrich von Wesel. Vatikan, Biblioteca Apostolica Vaticana, Pal. lat. 413

Der Stern ...
"in dem herankommt der Geist,
der die Erde befreien soll"

Over een afbeelding uit een oud evangelieboek dat lijkt op deze uit de 14e eeuw zei Rudolf Steiner "... anbetend, das heißt Erkenntnis suchend durch Aufwendung aller Seelenkräfte, des ganzen Seeleninneren, zu dem Stern aufschauen, in dem herankommt der Geist, der die Erde befreien soll." "...eine Anbetung des Sternes mit dem Hereinkommen der Christus-Jesus-Seele ... ."

Bron: Rudolf Steiner "Kunstgeschichte als Abbild innerer geistiger Impulse", 7. Vortrag, 2.1.1917, Dornach, GA 292, 3. Auflage 2000

"Die gnostische Strömung dagegen finden wir direkt ausgesprochen überall da, wo wir es zu tun haben mit der Anbetung beziehungsweise mit der Mission der Magier aus dem Morgenlande, die unter dem Einfluß des Sternes -das heißt ja nichts anderes, als unter dem Einfluß desjenigen, was aus dem Kosmos geoffenbart wird - an den sich verkündenden Christus herankommen, der sich in dem Zarathustra-Jesus offenbaren wird. In all dem, was mit der Anbetung der Könige zusammenhängt, haben wir eben die gnostische Strömung, das heißt: das Bewußtsein vor uns, daß das Christus-Ereignis ein kosmisches ist, daß gewissermaßen eine Befruchtung aus dem Kosmos herein stattgefunden hat."

"Man kann sagen, daß diese Strömung, die sich ausdrückt in dem Matthäus-Evangelium, im Grunde genommen mit den weiter verfließenden Jahrhunderten immer weniger und weniger verstanden worden ist. Sie lebt zwar auf, wie wir ja wissen, auch in den Weihnachtspielen; allein solches Verständnis kann gerade der Erscheinung der Magier aus dem Morgenlande heute nicht entgegengebracht werden, wie der Erscheinung des Jesus gegenüber den Hirten, der Erscheinung des Jesus gemäß dem Lukas-Evangelium, einfach aus dem Grunde, weil das letztere Verständnis ein Gefühls- und Empfindungsverständnis ist. Das Verständnis aber, das entgegengebracht werden muß dem, was mit den Magiern aus dem Morgenlande zusammenhängt, muß schon ein gnostisches Verständnis sein.

Und was alles gemeint ist mit dem «Folgen dem Sterne», das wird der Menschheit erst wiederum zum Bewußtsein kommen können, wenn jetzt nicht die Gnosis, sondern die anthroposophisch orientierte Geisteswissenschaft eben mehr Bekennerschaft finden wird."

"Und nun wird uns im Evangelium erzählt, daß die Magier aus dem Morgenlande durch den Stern, der im Grunde genommen der Christus-Stern ist, kommen bis zu der Geburtsstätte des Christus Jesus; daß dann aber etwas eintreten muß, was gewissermaßen nicht ganz dem Lauf des Sternes entspricht, was auch nicht im Bewußtsein der Magier lebt, das wird ja ausdrücklich angedeutet im Evangelium."

"Bei dieser Gelegenheit möchte ich darauf aufmerksam machen, daß es von ganz besonderer Wichtigkeit ist, daß man bei den Evangelien auf die Komposition sieht; denn der Text ist ja in vieler Beziehung korrumpiert, kann heute nur noch von denjenigen gelesen werden, die mit Hilfe, ich möchte sagen, des okkulten Textes lesen können, so wie er dasteht. Insbesondere gar in den Übersetzungen ist der Evangelientext natürlich nicht zu verstehen. Aber in der Komposition - Sie können das in dem Vortragszyklus, der über das Johannes-Evangelium handelt, der in Kassel gehalten worden ist, sehen - liegt dasjenige, was unmittelbar jedem gleich auffallen kann, wenn er die Evangelien betrachtet."

Der Vortrag von Rudolf Steiner am 2.1.1917 mit Bildern: R-Steiner-GA292-Kunstgeschichte-Abbild-innerer-geistiger-Impulse-2Jan1917.pdf

... to lead men to the place
where a new spiritual beginning is being prepared

Wat zeggen de keuzes van Mattheüs? Adam Bittleston geeft o.a. aan dat de evangelist het volste vertrouwen heeft in de Magoi, de wijzen die de taal van de kosmos, het schrift van god, konden lezen. Zij begrepen het historisch moment van de geboorte, de vervulling van de voorspellingen.

"St. Matthew knows there is a Wisdom profound enough to lead men to the place where a new spiritual beginning is being prepared. This Wisdom is able to read in the writing of the stars. It has sometimes been thought that there was some extraordinary stellar phenomenon at this time; but it would be to miss the point, if we thought the Magi were stirred to go upon their search simply by something extraordinary.

They were men for whom the whole world of the stars had become the writing of God. They set out on their journey because their entire lives' search for wisdom had culminated in an understanding for this historic moment immediately before them. The book of the stars as a whole led to the Child.

It has sometimes irritated readers of St. Matthew ... that he so constantly refers to the fulfilment of a prophecy, as if everything happened only to bear out what the Prophets had written long ago. But the Prophets, the Scriptures, are an earthly rendering of the heavenly writing; earthly history moved to fulfil, not just writings of men on earth, but of God. And what has been written is the archetypal Idea of Man.

Looking up at the starry skies we can say: There is written there what Man is according to the mind of God. The constellations are symbols of his organs in their ideal perfection.

What modern astronomy says contradicts this as little as the microscopic study of a written sentence could contradict its meaning. The astronomy of today does not attempt to interpret the pattern of the stars: for it, they are like random leaves in the autumn wind.

But for thousands of years the wisdom of the Mysteries had read in these patterns, and St. Matthew is confident that the representatives of this wisdom in his time could show the deepest understanding for the Birth he describes."

Bron: Adam Bittleston: The Spirit of the Circling Stars, Human Needs and Cosmic Answers, The Christian Community Press, London, 1975 (Floris Books)

Home · contact · Een Klaar Zicht © 1995 - 2024