menu

De avondsikkel in oktober, de wassende maan staat heel laag, ziet eruit als een jachtboog en zal weldra ondergaan. (Foto Karel Cap 10-10-2010)

"Planten en de gang van de maan" - verschillende aspecten

Het jaarverloop, de zon, werkt zo krachtig in op de ontwikkeling van de plant, dat eventuele maanwerkingen overspeeld lijken te worden. Er kan niet onderschat worden hoe gecompliceerd de maanbewegingen zijn. Dit maakt onderzoek naar de relatie maan-plant extreem moeilijk. Er is jarenlang vakkundig opgezet en uitgevoerd onderzoek nodig om mbv statistieken te kunnen analyseren of er correlaties zijn met het wassen van de maan, en/of met het stijgen van de maan en/of met het naderen van de aarde en/of van de plaats in een bepaald Dierenriembeeld en/of Dierenriemteken.

Elk maanritme is - vergeleken met bijv. het pendelende ritme van de zon, zeer onregelmatig. Zo hebben bijv. de nabijheid van de planeten, en hun zwaarte, een invloed op het tempo waarmee de maan langs de sterren van de Dierenriem snelt.

Meestal zijn er grote - grove verschillen zijn tussen de gemiddelde waarde, die meestal voor het rekenwerk gebruiikt wordt, en de "echte actuele hemelsituatie".

De maan verschijnt elke maand anders, de variatie kan echter ook samenhangen van de combinatie bodemgesteldheid-weer- jaarverloop, enz. enz.

Bovendien is er nog het ruim 18-jarige maanknopenritme, het zogenaamde ademende ritme van de maan.

Experimenten

Het veruit grootste experimentele onderzoek is verricht door Hartmut Spieß. Hij verrichtte dertien jaar experimenten op Dottenfelder Hof, Duitsland en werkte van 1977 tot 1994 aan zijn promotie.

Zie "Experimentelle Forschung Mondrhythmen - Pflanzen".

Er zijn fijnere maanwerkingen, trigoonwerkingen werden echter niet gevonden.

Op deze bladzijde staan ook andere onderzoeken (Amerika)

Astrologische trigoontheorie

Om het zogenaamde maan-trigonen-onderzoek te kunnen begrijpen is enige basiskennis van de bewegingen van zon, de maan en de Dierenriem nodig. Zie hiervoor meerdere artikelen in de rubriek Hemelgebeuren.

De trigonen is een astrologisch begrip, zie hoe de Griekse astrologen omgingen met de vier trigonen.

"Das erste, zweite, dritte und vierte Dreieck - Geminos"

In de Griekse zienswijze spelen de vier elementen een belangrijke rol; deze behoorden tot het gebied onder de maan. Het Griekse woord kosmos betekent glans, orde en schoonheid. De elementen behoorden daar niet toe. Het waren de Arabieren die omstreeks 600 n. Chr. iets nieuws geintroduceerd hebben: „eerste trigoon = vuurtrigoon“, „tweede trigoon = aardetrigoon“.

De maan aan de hemel

Veel astrologische theorïen werken vanuit een kwantitatief model waarin hoeken, een bepaald moment en grenzen tussen de Dierenriemtekens of - beelden de hoofdrol spelen. In de theorie van Maria Thun zijn de grenzen tussen de Dierenriembeelden belangrijk.

Zie "Wann tritt der Mond ins Bild ein?" en

Grenzen am Himmel von Christian Peter (2005).

De maan snelt vier jaar later in een heel ander tempo door de Dierenriem:

"Der Aufstieg des Mondes - jedes Jahr anders".

Wat is de beweging van de maan toch moeilijk te volgen! En door de jaren heen zo grillig, zo onoverzichtelijk... om wanhopig van te worden...

Voor veel mensen beginnen de moeilijkheden al veel eerder: hoe leren ze de planeten en de sterrenbeelden aan de hemel te herkennen? En lukt het om bijv. het wassen en afnemen van de maan te volgen?

De Sterren- en Planetenkalender is bedoeld als een waarnemingsgids,

zie dit interview van Jola Meijer in Dynamisch Perspectief (2008)

Maan en voedingskwaliteit?

In de Biologisch-dynamische landbouw worden preparaten o.a. gebruikt voor een betere voedingskwaliteit. Rudolf Steiner motiveerde in de Landbouwkursus het preparatengebruik voedings-kundig: door het gebruik van spuitpreparaten wordt de plant een betere voeding van de mens ("...sein inneres Dasein organisch befördernd..."12-6-1924) . De zin van het preparatengebruik ligt waarschijnlijk in de bijzondere wijze waarop de plant met de omgevingsinvloeden kan omgaan.

  • Wat heeft bijv. maankwaliteit te maken met het ontkiemen van zaad (het verleden) en wat met het rijpen van voedingssubstanties (het vormen van soort- en omgevingsspecifieke substanties)?
  • Beinvloedt de maan ook het rijpen en de voedende eigenschappen of alleen de massa en het watergehalte?

Tegenwoordig is bij menig (volks)tuinder meer aandacht voor het zaaien bij verschillende maanstanden dan voor het bewust hanteren van de seizoenskwaliteiten. Dat is uit geschiedkundig, botanisch en landbouwkundig gezichtspunt niet vanzelfsprekend. In de oude culturen, zoals bijv. de Egyptische cultuur, wist men dat het jaarritme (met de overstroming van de Nijl en hitteperiodes) de plantengroei veel en veel sterker beïnvloedt dan maanritmes.

Discussie en debat

Door de jaren heen zijn er binnen de BD fases geweest van heftige discussie's over de zaaikalender van Maria Thun. In de Duitse taal zijn er in 1994 en in 2012 openlijke inhoudelijke debatten geweest. In Nederland schijnt er weinig behoefte aan te zijn.

Zie "Een levende, schema-vrije Biologisch-Dynamische landbouw"

Een lezersbrief van de BD-granenveredelaar Peter Kunz in het Duitstalige "Das Goetheanum", maart 2012, was de aanleiding van een stortvloed van lezersbrieven.

Zie de teksten van Peter Kunz, van mij en van Manfred Klett

De tekst van Manfred Klett, van 1988 tot 2001 leider van de "Sektion für Landwirtschaft"

g24 16 juni 2012 klett_thun .pdf stelt de "tragedie van de zaaikalender" in een breed perspectief.

In het tijdschrift "Lebendige Erde" verscheen in samenwerking met de hoofdredacteur een veel uitvoeriger artikel:

"Eine nachdenkliche Betrachtung der Aussaattage-Kalender": Sternen-Ordnung und Erden-Chaos

Wolfgang Held interviewde Manfred Klett voor een artikel in "Das Goetheanum", deze verscheen echter in zijn "Sternkalender 2013/2014". "Vor dem Tor der Bewusstseinsseele"

Die biol.-dyn. Landbau, vom Menschen ausgehend, ist ein Freiheitsimpuls.

Sein Bestreben besteht in jeder Hinsicht darin, die besonderen Gegebenheiten eines Erdenortes in seiner Beziehung zum Kosmos zu entwickeln und zu individualisieren.

"Erst

wenn das Verständnis

gegenüber der Kernaussage Rudolf Steiners

im Landwirtschaftlichen Kurs

wächst,

dass „vom Menschen ausgegangen wird“,

dass „der Mensch zur Grundlage gemacht wird“,

kann deutlich werden,

dass uns Menschen

die Aufgabe

zugewiesen ist,

das in uns wirksame Entwicklungsprinzip

in die werkgewordene Welt des Zusammenwirkens von Kosmos und Erde

einzupflanzen."

Home · contact · Stichting Een Klaar Zicht © 1995 - 2020