menu

Staat de zon in de Leeuw of in de Maagd?

In een tijdschrift wordt vermeld dat dat de zon dit jaar op 22 augustus in het Dierenriemteken Maagd komt. Zo duikt de vraag op: “Ik ben geboren op 22 augustus, staat de zon op mijn verjaardag in het teken Leeuw of Maagd?”.

Het hangt ervan af hoe je ernaar kijkt. De Griekse astrologen hanteerden scherpe grenzen. De jarige is 100% Maagd. Je kunt er ook anders naar kijken:

“De Dierenriemtekens lopen in elkaar over als de kleuren van de regenboog. De Maagd begint in het overgangsgebied Leeuw-Maagd en strekt zich uit tot het overgangsgebied Maagd-Weegschaal. In het midden van dit gebied is er een tussenzone die geheel en al Maagd is.” Je zonneteken is vanuit deze visie zowel Leeuw als Maagd,

Als huidige mens leef je zozeer met afgegrensde ruimtelijke voorstellingen, dat zo’n zienswijze een appel doet op een andere wijze van denken. Hoe kunnen Leeuw- en Maagdeigenschappen verenigd zijn en hoe is een verloop van eigenschappen te denken?

Bij het kijken naar de sterrenhemel is het ontbreken van duidelijke grenzen tussen de lichtcomposities een vanzelfsprekendheid. Tussen sommige Dierenriembeelden zijn moeilijk grenzen te trekken, ze overlappen elkaar gedeeltelijk. Waar houdt bijv. de Steenbok op en waar begint de Waterman? Tussen andere beelden daarentegen is er zoveel ruimte dat er een soort niemandsland lijkt te zijn.

Steenbok, Waterman, Vissen, Ram en Stier zijn steernbeelden die na elkaar opkomen. Elk volgend beeld komt noordelijker op en beschrijft een hogere en langere hemelboog. Deze maand, in augustus, verschijnen Steenbok, Waterman, Vissen, Ram en Stier ‘s avonds verrassend snel na elkaar. De Steenbok richting ZO, de Vissen in het oosten en de Stier richting NO. Ze verheffen zich min of meer tegelijk boven de oostelijke horizon.

Hoe anders verliep in de koude wintermaanden het opkomen van de Leeuw, de Maagd, de Weegschaal en de Schorpioen. Elk volgend beeld komt zuidelijker op en beschrijft een kortere en lagere hemelboog. Na het zichtbaar worden van de kop van de Leeuw duurde het heel lang totdat ook zijn staart was opgekomen en pas na ruim drie uur wachten was de gehele Maagd verschenen.

Het tempo waarin de sterrenbeelden van de Dierenriem na elkaar opkomen varieert sterk. Waterman, Vissen, Ram en Stier beginnen al op te komen, voordat de voorganger zich geheel boven de horizon verheven heeft. Hun stijl van opkomen heeft als het ware de kwaliteit rood.

Bij het traag na elkaar opkomen van de Leeuw, Maagd, Weegschaal en Schorpioen is een heel andere kleur te ervaren, de ingetogen donkerblauw.

De afbeeldingen links en rechts hebben een rijk geschakeerd kleurenpalet.

Links staan verschillende nuances rood, naar boven toe wordt de kleur eerst krachtiger en dan lichter. De rechterbaan heeft verschillende nuances blauw, naar beneden toe worden de kleuren eerst donkerder en dan geheimzinniger.

De linkerbaan toont de kleurstemmingen van het stijgende jaar. Van de winterzonnewende tot de eerste lentedag lengen de dagen steeds sneller. Tot de zomerzonnewende stijgt de zon nog hoger, maar het aantal uren licht neemt niet meer zo snel toe.

De rechterbaan toont de kleurstemmingen van het dalende jaar, van de periode juni - december.

Het geheel symboliseert het jaarverloop, de dynamiek van de jaarlijkse zonnebeweging.

De twaalfdelige kleurencirkel

Deze kleurbanden zijn gebaseerd op de twaalfdelige kleurencirkel van Rudolf Steiner. Hij gaf de Ram de kleur rood, Stier oranje, Tweelingen geel, Kreeft groen, Leeuw blauw, Maagd indigo, Weegschaal violet enz.

In de maand augustus gaat de zon van het teken Leeuw naar de Maagd. Het kleurverloop van deze maand is de overgang van licht blauw naar indigo.

In de natuur is de Leeuwkleur overdag bij een wolkenloze hemel te bewonderen. Bij een lichtblauwe hemel kan je blik heel ver gaan en de hele periferie aftasten.

Voor het zien van de Maagdkleur moet je wachten tot na zonsondergang. Bij het donkerder worden van de hemel trekt je blik meer naar binnen toe.

Bij de overgang van de Leeuw- naar de Maagdkleur verandert het intensief beleven van een weidse periferie in een ervaren van je eigen innerlijk.

Elke avond kun je deze ervaring hebben en in de maand augustus, de Leeuw-Maagdmaand, tonen de planten die rijpen in de hitte ook zo’n gebaar:

Hun ontwikkeling concentreert zich in de vruchten en zaden.

Zo’n zienswijze vraagrt meer innerlijke activiteit dan het rekenen met grensgetallen, biedt echter meer dan “tot 21 augustus geldt de Leeuw en vanaf 22 augustus de Maagd.”

a tempo 08/2005

Home · contact · Een Klaar Zicht © 1995 - 2024