menu

Van Schutter naar Steenbok - de stijgende gang
van Jupiter en Saturnus

Jupiter stond in 2020 gedurende zijn helderste periode steeds linksonder het hoofd van de Schutter. Hij beschreef elk etmaal zo´n korte en lage hemelboog als de zon begin januari.

Jupiter gaat in december sneller van de (onzichtbare) Schutter naar de Steenbok dan Saturnus. Wanneer hij te dicht bij de zon komt om tijdens de avondschemering gezien te kunnen worden, neemt zijn oostwaartse gang langs de sterren verder toe. Deze onzichtbare beweging bereikt het hoogste tempo wanneer Jupiter met de zon in conjunctie treedt (29 januari 2021).

Omstreeks 13 maart 2021 worden de beide planeten weer zichtbaar aan de ochtendhemel. Jupiter komt later op dan Schutter, na de kop van Steenbok. Wanneer de sterren van de Steenbok zichtbar worden, blijkt Jupiter bij de visstaart van de Steenbok te staan, onder de linker kruik van de Waterman.

Jupiter komt in 2021 noordelijker op en beschrijft een langere en hogere hemelboog dan in 2020. Hij beschrijft in 2021 elk etmaal zo´n hemelboog als de zon midden februari. Een planeet heeft bij zijn oostwaartse gang door de sterrenbeelden Schutter-Steenbok-Waterman (-Stier) een stijgende gang.

Bron: Sternen-und Planetenkalender 2021, August.

Saturnus staat bij het zichtbaar worden aan de ochtendhemel omstreeks 13 maart 2021 rechtsboven Jupiter. Hij bevindt zich nog bij de horens van de Steenbok, maar links ervan. Toen hij in de nabijheid van de zon was, schreed hij veel minder oostwaarts langs de sterren dan Jupiter. Saturnus beschrijft in 2021 elk etmaal maar een iets een hogere hemelboog dan in 2020. Zijn stijgende gang van jaar tot jaar valt veel minder op dan die van Jupiter.

Jupiter heeft ongeveer 6 jaar nodig om te stijgen van zijn laagste hemelbogen in de Schutter naar zijn hoogste in de Stier, Saturnus 15 jaar.

Home · contact · Een Klaar Zicht © 1995 - 2024