menu

PETITIE
Red de Paasberg, geen VMBO nieuwbouw

petitie Paasberg Almende VMBO nieuwbouw woonzorg Schuylenburgh Isala Silvolde

Het moderne glazen gebouw steekt ver boven het Isala College uit.

Almende VMBO sportcomplex de Paasberg Isala Terborg zwembad

Een hoog blok, dat veel schaduw werpt, naast het openluchtzwembad

Klik op de afbeelding: de foto verschijnt in groter formaat.

De petitie

“GEEN ALMENDE NIEUWBOUW op DE LAAN VAN SCHUYLENBURCH 8 in SILVOLDE”

steunt u door het invullen van deze email:

Geachte bewoners van de Oude IJsselstreek,
geachte vrienden
van de Paasberg,
een rivierduin tussen Silvolde en Terborg

Graag willen wij uw aandacht voor het volgende. Wij vinden het belangrijk u op de hoogte te brengen van de gevolgen van de VMBO nieuwbouw op het Isala-Almende-terrein. Boswachters en biologen spreken over de definitieve beschadiging van het kwetsbare natuurgebied de Paasberg.

Ouders, leraren en buurt krijgen van Almende voorgespiegeld dat de nieuwbouw beslist doorgaat. Dat is onjuist.

Lokaal Belang en CDA hebben 13 miljoen euro beschikbaar gesteld, ondanks de vele bezwaren van alle oppositiepartijen. Voor (toekomstige) bewoners van de gemeente is die som een zware investering (40 jaar lang).

De gemeenteraad heeft wel het budget goedgekeurd, maar moet over het wijzigen van het bestemmingsplan nog overleggen en besluiten. In 2011 had de raad besloten dat de groene functie van het Paasberggebied versterkt moet worden.

Als de leden van de coalitie april 2019 het nieuwe bestemmingsplan toch goedkeuren, laten zij een natuurgebied met cultuurhistorische waarde verloren gaan.

Vindt U de Almende nieuwbouw geen goed plan? Wij, Liesbeth Bisterbosch, Jan Niesink, Jan Pierik en Inge in het Veld, willen u vragen onze petitie te steunen. Want "hoe meer ...."

Voor de buurt is er een papieren petitie die veel informatie biedt,

zie petitie red de paasberg web 5mb pdf

Deze web biedt een digitale petitie. U kunt een steentje bijdragen aan het redden van de Paasberg door bovenstaande email in te vullen. En door belangstellenden opmerkzaam te maken op de website www.redpaasberg.nl via de links voor sociale media onderaan de webpagina.

Opmerkingen van mensen die de petitie ingevuld hebben

opmerkingen petitie 4 april 2019 doc

Zienswijze wijziging bestemmingsplan

De ingediende zienswijzen tegen de wijziging van het bestemmingsplan zal de gemeenteraad van de Oude IJsselstreek waarschijnlijk eind april 2019 bespreken. De tekst van onze zienswijze:

zienswijze nieuwbouw in natuurgebied de paasberg def doc

Veel Ulftenaren e.a. betreuren het verdwijnen van VMBO Wesenthorst uit Ulft. Het gebouw bestaat uit verschillende vleugels in goede conditie en er zijn prima functionerende praktijklokalen. De gemeente wil alles slopen. Bulldozerwerk is niet duurzaam.

Deze vorm van kapitaalvernietiging stuit tegen de borst.

Luchtfoto´s van Isala
tussen het woonzorggebied de Schuylenburgh
en het sport- en recreatiecentrum de Paasberg

De luchtfoto´s en een video van het gebied zijn gemaakt door Joris Nijenhuis.

Zie voor meer foto´s onze facebookpagina "redpaasberg"

De PDFversie van de beide luchtfoto´s, die bij vergroting veel details tonen:

almende nieuwbouw bij paasberg sportcomplex pdf

almende nieuwbouw bij woonzorgcomplex pdf

Een klik op het de foto: die verschijnt in groot formaat!

Isala college Silvolde terrein Paasberg Silvolde campus

sportpark Paasberg zwembad Laco openluchtzwembad Iasla Almende

Schuylenburgh Silvolde woonzorgcentrum verpleeghuis Isala Almende


van deze webpagina

Home · contact · Stichting Een Klaar Zicht © 1995 - 2020