menu

Venus en Mars aan de avondhemel, samen op pad

De komende maanden is er aan de avondhemel een krachtig glanzend licht. Zo'n opvallend hemellicht kan alleen Venus zijn. Ruim voor zonsondergang toont ze zich al. Van week tot week verschijnt ze hoger en bij het invallen van de duisternis licht ze meer op. Ze nadert de roodgetinte Mars, die hoger staat, verder verwijderd van de zon en lang niet zo helder is als Venus. Wanneer hij zich in de buurt van haar bevindt, lijkt zijn gang op die van haar. Ook hij blijft in december en januari na zonsondergang steeds langer zichtbaar.

Mars nadert de ondergaande zon langzaam, maar zeker. Hij zal in mei in de zonnegloed verdwijnen. Begin februari zorgt Venus voor een verrassing, ze loopt steeds sneller weg van Mars.

Aan deze fenomenen is veel af te lezen over planetenkwaliteiten. De beweging van Mars kan maandenlang veel lijken op die van Venus. Herinner je je echter hoe lang Mars en Saturnus afgelopen jaar in elkaars nabijheid stonden, dan blijkt dat Mars geen eenduidig karakter heeft.

De twee bewegingsstijlen van Mars, wat een tegenstelling

1) Wanneer Mars de hele nacht zichtbaar is en met een helder oranje kleur krachtig oplicht, lijkt zijn beweging op die van Saturnus en Jupiter. Maandenlang bewoog hij met dezelfde sterrenbeelden (Weegschaal en Schorpioen) 's nachts van zuidoost naar zuidwest en van week tot week was zijn opkomst nog meer vervroegd dan die van de sterren. Geen enkele planeet kan de jaarlijkse sterrengang, de zogenaamde grote kosmische beweging, zo snel uitvoeren als Mars.

2) Wanneer Mars zoals nu zich in de nabijheid van de zon bevindt, heeft hij een totaal andere beweging. De roodgetinte planeet verblijft niet meer bij dezelfde sterren; hij beschrijft niet meer elk etmaal ongeveer dezelfde hemelboog. Terwijl Saturnus al weer aan de ochtenhemel verschijnt, is Mars nog steeds een avondplaneet. Hoe traag verlaat hij de avondhemel.

Van december tot maart beweegt hij langs de sterren van de dierenriembeelden Steenbok, Waterman, Vissen en Ram. Zijn hemelboog wordt van week tot week aanzienlijk hoger en hij gaat steeds noordelijker onder. Net als Venus beweegt hij mee met de stijgende (of dalende) gang van de zon. Pas in september zal hij aan de ochtendhemel opduiken. Wat blijft Mars toch lang in de buurt van de zon.

Wetmatigheden bij ontmoetingen

Wanneer Mars in zijn helderste fase is en de hele nacht dominerend aanwezig is, staat Venus nooit in de buurt. Een samenspel met Venus is alleen mogelijk, wanneer hij als een lichtzwakke planeet zich bevindt in de nabijheid van de zon en met de zon meebeweegt.

Venus kan bij een samenstand met Mars wel in grootste glans zijn. In 2017 is Mars als het ware een maand te laat, of Venus een maand te vroeg, voor zo'n prachtige conjunctie. Bij de meeste ontmoetingen van Venus met Mars blijft hij in de zonnegloed verborgen. Zo'n fraai samenspel van een heel heldere Venus en Mars hoog aan de hemel zoals die van begin 2017, kunnen we niet vaak meemaken.

Variaties van de zonnebeweging

Door de bewegingen aan de hemel te volgen, raken we vertrouwd met het planetensamenspel in al haar schakeringen en krijgen we meer oog voor de rol van de zon. Elke planeet heeft zijn eigen verhouding tot het dag- en het jaarritme van de zon. Zijn bewegingsstijl is een variant van de zonnebeweging. De zon organiseert als het ware het bewegingssamenspel van de planeten.

Venus en Mars blijken zich in wezen totaal anders te verhouden tot de zon, hoewel hun gang uiterlijk zo op elkaar kan lijken. Dankzij de goetheanistische fenomenologie zijn verschillende niveau's van eigenschappen te onderscheiden en kunnen de kosmische oerbeelden, de tijdsindividualiteiten, steeds rijker tot ons spreken. We kunnen de zeven verschillende tijdsstromingen en hun samenspel in onze ziel en bij ontwikkelingen herkennen en scholing bewuster vormgeven.

Liesbeth Bisterbosch

PDF van de afbeelding:

Sterren en planeten in 2017, maansikkel & oorsprong van de sterrennamen.

Deze kalender is zeer geschikt voor fenomenologische sterrenkunde

Home · contact · Een Klaar Zicht © 1995 - 2023