menu

LITERATUUR

Dit is een hoofdstuk uit:

Liesbeth Bisterbosch: "Sterrenkunde voor klas 7 van de Vrije School"

een uitgave van het (toenmalige) VPC, tweede druk 1995.

De literatuur is thematisch geordend; de hoofdwerken staan vooraan.


HET 'BASISPAKKET'

J. Schultz: Rhythmen der Sterne. Philosophisch-Anthroposophischer Verlag am Goetheanum, Dornach 1985, derde druk. (Ook in het Engels verkrijgbaar.) (2013: antiquarisch)

W. Perrey: Sternbilder und ihre Legenden. Verlag Urachhaus, Stuttgart 1997.

J. Schultz: Drehbare Sternkarte "Zodiak". Verlag am Goetheanum, Dornach. (2013: antiquarisch. De Stichting Een Klaar Zicht heeft een verbeterde versie, deze moet nog uitgegeven gaan worden.)

J. Schultz: Sternkarte des Tierkreises. Philosophisch-Anthroposophischer Verlag am Goetheanum, Dornach. (Er bestaan twee maten. Neem voor de klas de grootste. De tekeningen van de Dierenriembeelden zijn afkomstig van J. Honterus Coronensis.)

JAARGIDSEN

Stichting 'Een Klaar Zicht': Sterren- en planetenkalender. Uitgeverij Kerckebosch, Zeist

Stichting de Koepel: Sterrengids. Utrecht. (Uitgebreide jaargids.)

AANVULLENDE LITERATUUR

Astronomie

H. Büchenbacher: Kleine Sternbildkunde. Mellinger Verlag, Stuttgart.

W. Widmann: Welke ster is dat? Thieme, Baarn.

W. Perrey: Sternbilder. Himmelsatlas für das ganze Jahr. Urachhaus, Stuttgart 1985.

E. Mulder: Zon, maan en sterren. Christofoor, Zeist.

A. Bittleston: The seven planets. Floris Books, London.

C.A. Ronan: De amateur astronoom. Zomer en Keuning, Ede.

Geschiedenis

Ludwig Moritzberger: Als die Sonne stehen blieb. Urachhaus, Stuttgart 1986. (Spannend jeugdboek over het leven van Copernicus. Er bestond ook zo'n Nederlands boek over Copernicus.)

Das Geheimnis der Planeten. Urachhaus, Stuttgart 1989, druk 2. (Spannend jeugdboek over het leven van Kepler.)

E. Vreede: Geschichte und Phänomene der Astronomie. Verlag am Goetheanum 1996. (Een verzameling artikelen en voordrachten, uitgegeven door W. Viersen.)

V. Wember: Tycho Brahe. In: Julian, Herzeloyde, Tycho Brahe. Mitteilungsblätter der Sektion für das Geistesstreben der Jugend, Sondernummer juli 1987, Dornach.

A. Pannekoek: De groei van ons wereldbeeld. Wereldbibliotheek, Amsterdam 1951.

B.L. van der Waerden: Die Anfänge der Astronomie. Erwachende Wissenschaft II. Noordhoff, Groningen 1956. Tegenwoordig: Birkenhäuser, Basel 1980, 2. druk. (Wetenschappelijk boek.)

T. Trachet: Op weg naar de nieuwe wereld, een artikel in het tijdschrift Zenit, oktober 1992, een uitgave van 'de Koepel', Utrecht.

Mythologie

L. Keller: Mythos der Sterne. Mellinger Verlag, Stuttgart 1979.

G. Schwab: Griekse en Romeinse Sagen. Holland, Haarlem.

G. Cornelius: Sterren, sterrenbeelden en hun legenden.Ten Have, Baarn 1997.

Zonnewijzers

K. Hünig: Bouwmodellen voor verschillende zonnewijzers. Astro-Media, Würzburg.

van Cittert-Eymers: Zonnewijzers in Nederland. Walburg Pers.

J.A.F. de Rijk: De zon als klok. Zonnewijzers. Zonnewijzerkring, Utrechts Universiteitsmuseum, Universiteitsbibliotheek Utrecht 1983.

LSV: Zonnewijzer, Zonnekompas met tijdvereffening. Landelijk Samenwerkende Volkssterrenwachten, Utrecht.

Jaarverloop

R. Steiner: Antroposofische weekspreuken - Anthroposophischer Seelenkalender Vrij Geestesleven, Zeist.

R. Steiner: Vorwort zur Erstausgabe des Seelenkalenders innerhalb des Kalenders 1912/13. In: Tierkreis-Imaginationen und Gedenktage im Jahreslauf. Philosophisch-Anthroposophischer Verlag, Dornach.

F.H. Julius: De beeldentaal van de Dierenriem. Vrij Geeslesleven, Zeist.

A. Bittleston: The spirit of the circling stars. Christian Community Press, London 1975.

R. Steiner: Das Miterleben des Jahreslaufes in vier kosmischen Imaginationen. Rudolf Steiner Verlag, Dornach.

J. Bockemühl: Erwachen an der Landschaft Naturwissenschaftliche Sektion der Freien Hochschule für Geisteswissenschaft, Dornach, 1992.

Leerplan

T. Schmidt: Zum Astronomieunterricht an der Waldorfschule. Pädagogische Forschungsstelle beim Bund der Freien Waldorfschulen, Stuttgart, 1987. (Bespreking van de astronomie in samenhang met andere vakken van de eerste tot de twaalfde klas. Uitvoerige literatuurlijst.)

E. Stockmeyer: Rudolf Steiners Lehrplan für die Waldorfschulen. Pädagogische Forschungsstelle, Stuttgart.

C. von Heydebrand: Vom Lehrplan der Freien Waldorfschulen. Freies Geistesleben, Stuttgart.

E. Fucke: Die Bedeutung der Phantasie (Die sinnige Geschichte). Freies Geistesleben, Stuttgart.

T. Richter: Pädagogischer Auftrag und Unterrichtsziele einer Freien Waldorfschule. ??? Pädagogische Forschungsstelle, Stuttgart, 1995.

E. Dühfort e.a.: Himmelskunde an der Waldorfschule. Erziehungskunst, Bund der Freien Waldorfschulen e.V., Stuttgart, januari 1998

Verdieping vanuit de antroposofie
E. Vreede: Astronomie und Anthroposophie. Phil.- Anthroposophischer Verlag, Dornach. (Het basiswerk)
E. Vreede: Astrologie und Anthroposophie. Verlag am Goetheanum. (Een deel van de voordrachten uit 'Astronomie und Anthroposophie').
R. Steiner: De wetenschap van de geheimen der ziel. Vrij Geestesleven, Zeist.
R. Steiner:

Home · contact · Een Klaar Zicht © 1995 - 2024