menu

Leeuw - het zonneteken van 22 juli tot 21 augustus

De Leeuw is een groot, majestueus sterrenbeeld in de Dierenriem. Vooral bij het opkomen en het stijgen aan de oostelijke hemel imponeert hij. De Leeuw komt op met zijn borst omhoog. Op hemelkaarten die zich oriënteren aan het klassieke standaardwerk (de Almagest van Ptolemaeus die in Egypte leefde van 84 - 165 na Christus), staat de Leeuw op zijn achterpoten en springt hij aanvallend omhoog, met de beide voorpoten naar voren. Een Leeuw die omhoog springend opkomt (de kop rechtsboven, de gespannen achterpoten linksonder) maakt een geweldige indruk. De krachtig aanvallende houding verandert echter wanneer het sterrenbeeld hoog aan de zuidelijke hemel staat. Dan heeft de Leeuw een horizontale stand en schrijdt hij waardig in westelijke richting.

Op de oudere Babylonische en Egyptische afbeeldingen heeft de Leeuw een lopende houding. Ook op deze hemelkaart, getekend door Vilmar Lemaire, heeft de Leeuw een rustige voorwaartse gang. Op veel Middeleeuwse hemelkaarten is er een soort tussenvorm: de voorpoten zijn wel bij elkaar, maar het dier springt niet meer omhoog. Bij het ondergaan van het sterrenbeeld heeft deze nog eens een heel andere uitstraling. Met de staart omhoog, de kop omlaag en een hangend bovenlijf (de kop en de borst zijn rechtsonder en gaan het eerst onder) is de Leeuw nauwelijks te herkennen. Hij druipt af, zijn kracht is uitgeblust.

Het sterrenbeeld verandert op zijn dagelijkse hemelboog van oost naar west sterk van aanblik. Afhankelijk of hij opkomt, hoog aan de hemel staat of ondergaat, roept hij een andere stemming op.

De helderste ster is blauwwit van kleur en heet Regulus. Deze ster was duizenden jaren voor Christus bij de Perzen de leider van de vier koningssterren. De Grieken en Romeinen noemden hem koningsster of het hart van de Leeuw. Van Copernicus komt de huidige Latijnse naam, die 'kleine koning' betekent. Van alle heldere Dierenriemsterren bevindt Regulus zich veruit het dichtst bij de zonneweg, de jaarlijkse baan van de zon langs de sterren van de Dierenriem. Juist vanwege zijn plaats in het borstgebied van de Leeuw en de plaats iets ten noorden van de ecliptica is Regulus belangrijk. Aan hem kun je bijv. aflezen of de maan in de Leeuw zich ten noorden of ten zuiden van de zonneweg bevindt.

De heldere ster aan het eind van de staart van de Leeuw is Denebola. De naam Denebola komt van het Arabische 'Al Dhanab al Asad' wat betekent 'de staart van de leeuw'. Bij een lichte bewolking kunnen aan Regulus en Denebola de plaats en de stand van de Leeuw worden herkend.

De Leeuw staat in de buurt van de Grote Beer, onder de drie klauwen. Wanneer de Grote Beer hoog aan de noordelijke hemel staat, is de Leeuw duidelijk te zien.
 

De leeuw met zijn stralende manen is in vele culturen een teken van kracht en moed; hij is de koning der dieren. Wie een leeuw overwonnen had, gold als held. De Griekse held Heracles kreeg als eerste taak het doden van de onkwetsbare leeuw van Nemea. Na een strijd van dertig dagen lukte het hem om de keel van de leeuw zo krachtig dicht te knijpen dat de leeuw stikte. Heracles stroopte met de messcherpe klauwen het vel eraf en maakte van dit ondoordringbaar vacht een mantel. De leeuwenkop gebruikte hij als helm en met deze nieuwe wapenrusting begon de held aan zijn volgende taak.
 

De zon staat in de warmste tijd van het jaar in het Dierenriemteken Leeuw. De zon heeft in deze tijd van het jaar als het ware Leeuw-eigenschappen. Dit wordt door Frits Julius beeldend beschreven in zijn boek "De beeldentaal van de dierenriem" (uitgeverij Christofoor te Zeist):

Het is de tijd waarin de grote rijping van vruchten en zaden temidden van de broeiende warmtesfeer begint. De levensprocessen worden tot een einde gevoerd.

De leeuw bewoont de meest wildrijke streken, die gebieden op aarde, waar de overmacht van de zon een weelderige boomgroei onmogelijk maakt. Een paar geweldige sprongen, een zware klauwslag en met hartstochtelijk gegrom begint de hongerige leeuw te eten. Als hij zich verzadigd heeft, is er een volkomen rust. Zie de trotse kop met de uitvlammende manen en de koene blik hoog opgeheven. De Leeuw is de steeds beheerste, de alles-overweldigende.

Home · contact · Een Klaar Zicht © 1995 - 2024