menu

Sneller dan de grootste optimist had verwacht, frist onze lucht op, kunnen kinderen weer op straat steppen en rolschaatsen, kunnen we meer vogels horen zingen en krijgen we zo veel meer sterren te zien.

In deze tijden waarin je niet rondreist, is de lucht blauwer en schitteren de sterren krachtiger. De hemelse sfeer is 'dichter' bij ons gekomen.

Waar we ook zijn, b.v. in Denemarken of in Italië, in China of in Brazilië, we zien allemaal de helder glanzende Venus tussen de sterren van de Stier. Venus en Stier zijn de hele avond bij ons.

Ieder van ons blijft in zijn kleine wereld. ´s Nachts kunnen we allemaal een wijdse, met sterren rijk bezaaide hemelgewelf ervaren. We zijn verenigd in de geest.

Pronkende Venus nadert de Plejaden

Eind maart 2020 en begin april toont de avondhemel een fraai schouwspel.

Venus is zo helder dat ze al voor zonsondergang als een teer lichtpuntje waargenomen kan worden. Tijdens de avondschemering gaat ze intensiever glanzen en gaat ze er veel groter uitzien.

Woensdag 25 maart wordt in de avondgloed een tere maansikkel zichtbaar. Zoek "het nieuwe licht" tussen Venus en de ondergegaande zon.

De sikkel staat van avond tot avond hoger, dichter bij Venus, en ziet er dikker uit.

Op 28 maart trekt de wassende maan aan Venus onderlangs voorbij. Die avond staan Venus en sikkel lager dan de Plejaden, de volgende avond staat de sikkel hoger.

De helderheid van de avondplaneet Venus neemt ook in april nog meer toe. Ze nadert de Plejaden en zal aan dit unieke sterrengroepje onderlangs voorbijtrekken.

De oude Babylonische naam voor Venus aan de avondhemel was Ischtar. Eens in de acht jaar trekt ze in grootste glans en onder uitstekende zichtomstandigheden langs een groepje zwakkere sterren MUL.MUL (het Zevengesternte in de rug van de Stier, de Plejaden).

Meerdere stenen beeldhouwwerken met afbeeldingen van een koning en de maansikkel, Zevengesternte en de achtstralige Venus zijn bewaard gebleven. Dit trio biedt een buitengewoon mooi hemelbeeld.

Internationale prijsvraag
"Venus en avondsikkel bij het Zevengesternte"

De Deense astronoom SørenToft heeft ter ere van "Venus bij de Plejaden" een internationale prijsvraag ontworpen. Vanuit de Mathematisch-Astronomische Sektion aan het Goetheanum in Dornach (Zwitserland) stellen we alle sterrenliefhebbers over de hele wereld de volgende vragen:

Vraag 1: Wanneer bereikt Venus in het voorjaar van 2020 het Zevengesternte?

In de "Sternen- und Planetenkalender 2020" (Verlag Urachhaus) publiceerde Liesbeth Bisterbosch het hemelbeeld van 27 februari 1602 v.Chr. (dat is in het jaar - 1601). 's Avonds schitterde het Zevengesternte tussen Venus en de maansikkel.

Vraag 2: Hoe ver waren Venus en de maansikkel op dat moment van Alcyone? Alcyone is de helderste ster in de Pleiaden. Bepaal a.u.b. de hoekafstand om 19.00 uur en kies als locatie Mittelberg in Duitsland, waar de hemelschijf van Nebra gevonden is (51 ° N, 12 ° E).

Ze vergeleek dit hemelbeeld met de hemelschijf van Nebra.


© LDA Sachsen-Anhalt, Foto: Juraj Lipták

Zijn er veel van zulke fraaie samenstanden? Of is het een zeer zeldzaam fenomeen? We houden deze wedstrijd om licht te werpen op deze vraag.

Vraag 3: Zijn er in de periode vanaf 2100 v. Chr. tot 2100 na Chr. overeenkomstige nauwe samenstanden van Venus, Maan en de Plejaden? Het gaat erom te achterhalen op welke dagen Venus en de maan minder dan 3 graden verwijderd zijn van Alcyone. Het trio is vanaf Nebra aan de avondhemel opvallend zichtbaar (51 ° N, 12 ° E).

De derde vraag is voor mensen die een uitdaging zoeken!

Laatste dag inzending: 17 april 2020.

Stuur uw oplossingen voor deze internationale wedstrijd naar Søren Toft via nebra@astoft.dk.

De naam van de winnaar wordt bekend gemaakt op www.astoft.dk/nebra.html

2020-03-24

https://www.unesco.de/kultur-und-natur/weltdokumentenerbe/weltdokumentenerbe-deutschland/himmelsscheibe-nebra

https://de.wikipedia.org/wiki/Himmelsscheibe_von_Nebra

Joachim Schultz: Rhythmen der Sterne, Verlag am Goetheanum (1963)

***

De veel gevraagde beknopte handleiding voor de dubbelzijdige draaibare sterrenkaart "De golvende dierenriem" en de toelichting op de noordkaart zijn gratis te downloaden, zie "Golvende dierenriem".

***

Voor leraren is er veel beeldmateriaal, zie de webpagina bij Extra!

Home · contact · Stichting Een Klaar Zicht © 1995 - 2020