menu

web bovenaan 650px

Activiteiten van de Stichting 'Een Klaar Zicht'

Sinds 1996 verschijnt jaarlijks de Sterren- en Planetenkalender voor de mensen die graag naar de sterrenhemel en de planeten kijken. Deze waarnemingsgids is een initiatief van Liesbeth Bisterbosch en de Stichting 'Een Klaar Zicht'.

Zie voor de actuele en vroegere kalenders het menu "Kalender" in het hoofdmenu. Deze is onderaan op het scherm te zien is en blijft steeds in beeld.

Door het jaar heen worden er cursussen gegeven op o.a. Lerarenopleidingen, landbouwkundige opleidingen (in het buitenland) en voordrachten (in Nederland).

Het zelf aan de hemel ontdekken van bijv. de Plejaden, het sterrenbeeld Stier en de heen en weer gaande gang van Jupiter door de Stier is voor veel mensen een vreugdevolle ervaring. De menu´s "Hemelgebeuren" en "Extra!" bieden beginnende waarnemers aanwijzingen hoe ze stap na stap vertrouwd kunnen raken met het gebeuren aan de hemel.

Voor leraren wordt het in de praktijk brengen van de goetheanistische didactiek methodisch-didactisch toegelicht, zie bijv.:

Het Sterrenkunde-boek voor Vrije Schoolleraren zevende klas staat gedeeltelijk op hun website .

De Duitse versie "Himmelskunde, mit geschichtlichen Betrachtungen über Namen und Gestalten der Sternbilder. Materialien für den Himmelskundeunterricht der 7. Klasse" is veel uitgebreider. Dit boek was een publicatie van de Pädagogische Forschungsstelle in Kassel (herdruk 2014), en wordt uitgegeven door Waldorfbuch in Stuttgart.

vphk 650

Dit boek heeft een Russische, Finse en Italiaanse vertaling.

Voor het Duitse tijdschrift Lebendige Erde, dat zes keer per jaar verschijnt, worden artikelen geschreven. Zie "Kosmos en aarde".

Er worden cursussen gegeven, vooral in Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk. Ook in Frankrijk, Spanje, Italië, de Oekraïne, Noorwegen en Engeland.

2 curso astronomia bio 276872

Cursus in Andalusië met BD-landbouwers. We lopen de gang van de Dierenriembeelden en de planeten, zoals deze in Andalusië aan de hemel verschijnen.

Zie de fotos' van het Seminar op Hof Entrup te Altenberge, georganiseerd door Christiane Rodenwald (december 2014):

Home · contact · Een Klaar Zicht © 1995 - 2024