menu

2015 - 2024/2025 - 20234

Vanaf 2025 wordt het maandelijkse stijgen en dalen geringer. De karakteristieke kenmerken van de maan manifesteren zich minder. Dit duurt negen jaren.

Vanaf 2034 zal de maandelijkse dynamiek van de maan weer krachtiger worden en toont de maan haar karakteristieke jaarverloopeigenschappen sterker.

Januari 2025 en september 2043 zijn de maanden, waarin de maan zich vanaf de Vissen tot de Maagd, vanaf het lentepunt tot de herfstpunt, boven de baan van de zon door de Dierenriem bevindt (stijgende maanknoop in het lentepunt). In deze maanden, en de omliggende maanden, daalt de maan binnen twee weken van extreem hoge hemelbogen naar extreem lage af en stijgt ze binnen twee weken naar extreem hoge hemelbogen.

Elke 18 jaar pendelt de maan tussen bijzonder opvallende verschijning en minder opvallend vertoon heen en weer. Deze grote ademhaling van de maan was in oude culturen misschien een belangrijk fenomeen De periode van achttien jaar en zeven maanden werd later, toen de aandacht naar bedekkingen en verduisteringen verschoof, maanknoopritme genoemd.


Astronomen die grote cirkels van opgerichte houten en stenen palen uit de megalithische cultuur onderzocht hebben, vonden samenhangen tussen de positie van de op- en ondergaande zon en maan en de positie van de palen.

Er blijken vaak samenhangen te bestaan tussen de posities van de palen en de opkomst en ondergang van de zon tijdens de week van de winterzonnewende (Newgrange) en/of de week van de zomerzonnewende (Stonehenge).

Of het 18 jaar grote ademritme van de maan de mensen toen meer vertrouwd was dan duizenden jaren later?

Quelle: Daniel Fischer https://abenteuer-astronomie.de/extreme-deklinationen-das-jahr-der-grossen-mondwende-hat-begonnen/

Home · contact · Een Klaar Zicht © 1995 - 2024