menu

web bovenaan 650px

Het werkgebied van de Stichting 'Een Klaar Zicht'

Sinds 1996 verschijnt jaarlijks de Sterren- en Planetenkalender voor de mensen die graag naar de sterrenhemel en de planeten kijken. Deze waarnemingsgids is een initiatief van Liesbeth Bisterbosch en de Stichting 'Een Klaar Zicht'. Zie de rubriek " Kalender".

Door het jaar heen worden er cursussen gegeven op o.a. Lerarenopleidingen, landbouwkundige opleidingen (in het buitenland) en voordrachten (in Nederland).

Zie bijv. de fotos' van het Seminar "Zwölf Qualitäten der Sonne im Jahreslauf" op Hof Entrup te Altenberge,

georganiseerd door Christiane Rodenwald (december 2014).

Het zelf aan de hemel ontdekken van bijv. de Plejaden, het sterrenbeeld Stier en de heen en weer gaande gang van Jupiter door de Stier is voor veel mensen een vreugdevolle ervaring. De rubriek "Didaktiek waarnemen" biedt beginnende waarnemers aanwijzingen hoe ze stap na stap vertrouwd kunnen raken met het gebeuren aan de hemel.

Het Sterrenkunde-boek voor Vrije Schoolleraren zevende klas staat gedeeltelijk op deze website.

De Duitse versie, die veel uitgebreider is, het boek Himmelskunde, wordt uitgegeven door de Pädagogische Forschungsstelle in Kassel (herdruk verschijnt eind 2014)

vphk 650

Dit boek heeft een Russische, Finse en Italiaanse vertaling.

Voor het Duitse tijdschrift Lebendige Erde, dat zes keer per jaar verschijnt, worden artikelen geschreven. Zie " Kosmos en aarde".

De stichting Een Klaar Zicht is op 29 september 1995 opgericht bij de Kamer van Koophandel in Utrecht S 41187840. De stichting bevordert het waarnemen van de natuurschoonheid aan de nachtelijke hemel en het spannende bewegingssamenspel van de planeten.

Doel:

1) Het beoefenen en het bestuderen van de astronomie vanuit de goetheanistisch-fenomenologische methode, alsmede het bevorderen daarvan.

2) Het bestuderen van de relatie mens-natuur-kosmos met behulp van de antroposofische geesteswetenschappelijke methode, alsmede het bevorderen daarvan.

3) Het bevorderen van het vruchtbaar maken van de astronomische beeldentaal en inzichten voor de verschillende werkgebieden.

U kunt het unieke werk steunen met een gift. De stichting Een Klaar Zicht was tot 2012 door de Belastingdienst aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Sinds 1 februari 2013 echter niet meer vanwege de uitgave van de Sterren- en Planetenkalender: een activiteit die gericht is op de particuliere belangen van de betalende afnemers.

Het banknummer van de stichting Een Klaar Zicht in Silvolde is NL34INGB 000 44 64 124.

Hartelijk dank voor uw bijdrage aan dit werk! Ook kleine donaties komen de ontwikkeling ten goede. We gaan het schenkgeld weloverwogen benutten en investeren.

Er worden cursussen gegeven, vooral in Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk. Ook in Frankrijk, Spanje, Italië, de Oekraïne, Noorwegen en Engeland.

Voor vragen over artikelen, voordrachten en cursussen kunt U contact opnemen met:

Stichting Een Klaar Zicht
Liesbeth Bisterbosch
Terborgseveld 49
NL 7064 AN Silvolde
telefoon0031 (0)315-324514
mail

2 curso astronomia bio 276872

Cursus in Andalusië met BD-landbouwers. We lopen de gang van de Dierenriembeelden en de planeten, zoals deze in Andalusië aan de hemel verschijnen.

Home · contact · Stichting Een Klaar Zicht © 1995 - 2020