Home

Voedingskwaliteiten en jaarverloop

oktober 1995-december 1998 part-time onderzoek bij het Louis Bolk Instituut in Driebergen.

De betekenis van het rijpen van voedingsplanten voor de menselijke voeding

Inhoud

1. Aanleidingen tot het verbreden van de voedingskundige zienswijze
1.1 Inleiding
1.2 De sensorische eigenschappen van (on)gerijpte levensmiddelen
1.3 De conventionele voedingskundige beoordeling
1.4 De vraag naar meer voedingskundig inzicht
1.5 Het landbouwkundig handelen
Snellere groei, meer massa
Het rijpen is een geheel ander levensproces dan massavorming
Omgevingsinvloeden, veredeling en voedingskwaliteit

2. Het jaarverloop
2.1 Overzicht
2.2 Het jaarverloop als sleutel tot inzicht in de relatie van de mens tot planten
2.3 Het jaarverloop als sleutel tot inzicht in voedingskwaliteiten
2.4 Het zonnejaar en het jaarverloop
Een kentheoretisch intermezzo: de relatie van de zon tot planten

3. De relatie van de mens tot planten
3.1 Overzicht
3.2 Het leven van planten en mensen
3.3 Het beeld van de plant en de beeldvorming in de ziel
3.4 Van beeldvorming naar voedingskwaliteit

4 Fundamentele vragen op verschillende gebieden
4.1 Het plantkundige werkgebied
4.2 Het menskundige werkgebied
4.3 Voedingskundige vragen
4.4 Over de plaats van de studie in de huidige tijd

1. Aanleidingen tot het verbreden van de voedingskundige zienswijze


1.1 Inleiding

Voor het ontwikkelen van nieuwe voedingskundige beoordelingsinstrumenten bestaan er meerdere aanleidingen. In dit onderzoek ligt de nadruk op de relatie van de mens tot planten, in het bijzonder op de betekenis van het rijpen van voedingsplanten voor de menselijke voeding.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInTell a friend

© Stichting Een Klaar Zicht 1995-2019

 

naar bovencontact  ·  home